<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/putting/1715-tai-sao-rory-mcilroy-dot-qua-nhieu-putt-o-royal-troon.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tại sao Rory McIlroy đốt quá nhiều putt ở Royal Troon?</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tại sao Rory McIlroy đốt quá nhiều putt ở Royal Troon?</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/RoryPuttTroon-630x360.jpg"> <figcaption>Tại sao Rory McIlroy đốt quá nhiều putt ở Royal Troon?</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Trong 4 ng&agrave;y qua tại The Open, Rory McIlroy đ&atilde; c&oacute; những thời điểm thi đấu cực tốt nhưng sau đ&oacute; l&agrave; m&agrave;n bể những c&uacute; putt v&ocirc; c&ugrave;ng đ&aacute;ng tiếc m&agrave; trước đ&acirc;y &iacute;t thấy ở golfer n&agrave;y. Ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng xem những g&igrave; đ&atilde; xảy ra trong năm 2016 đối với Rory McIlroy.</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2016/RoryPuttTroon.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>Từ Tee đến green - Rory Mcilroy l&agrave; một trong những golfer chơi hay nhất tại Open Championship. Trung b&igrave;nh v&ograve;ng anh c&oacute; tới 65% tỷ lệ b&oacute;ng đưa đến tr&uacute;ng fairways v&agrave; greens, driving b&oacute;ng &#039;nhẹ nh&agrave;ng&#039; cũng tr&ecirc;n 300 yard v&agrave; lu&ocirc;n dễ d&agrave;ng tạo cho m&igrave;nh những khoảng c&aacute;ch ghi birdie kh&ocirc;ng thể tốt hơn, cơ hội lớn để đăng quang tại The Open. Nhưng mọi tham vọng cho chức v&ocirc; địch The Open năm nay đ&atilde; tan t&agrave;nh m&acirc;y kh&oacute;i cho golfer người Bắc Ailen, khi anh lỡ qu&aacute; nhiều putt. C&acirc;u hỏi đặt ra tại sao Rory McIlroy lại bị &#039;mất cảm gi&aacute;c&#039; putt đến như vậy?</p> <p>Quan s&aacute;t thấy những chuyển động tay khi putt của Rory kh&ocirc;ng tự chủ đ&ocirc;i l&uacute;c hơi bị &#039;non tay&#039;, khiến b&oacute;ng của anh li&ecirc;n tục đi sai hướng v&agrave; ảnh hướng đến th&agrave;nh t&iacute;ch thi đấu của anh trong nhiều năm nay. Nhưng đ&acirc;y dường như kh&ocirc;ng phải vấn đề ch&iacute;nh của Rory.</p> <p>Hầu hết Rory McIlroy lỡ tất cả những c&uacute; putt ngắn về hướng phải, điều n&agrave;y nằm ở 2 vấn đề. Đầu ti&ecirc;n l&agrave; anh đ&atilde; &#039;quan s&aacute;t về hướng b&oacute;ng qu&aacute; sớm&#039;, khiến cho anh phải k&eacute;o đầu l&ecirc;n theo sớm, vai mở v&agrave; putter cắt ngang qua b&oacute;ng. Trong trường hợp của Rory, điều n&agrave;y cũng vẫn chưa hẳn l&agrave; vấn đề. Bởi l<span style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">&yacute; do thứ 2 khiến Rory thường lỡ c&uacute; putt sang phải, l&agrave; do anh &#039;hỏng&#039; trong việc những c&uacute; bung (release) đầu gậy putter khi impact. Chỉ cần một tư thế swing chuẩn, putt &nbsp;như &#039;xuy&ecirc;n qua b&oacute;ng&#039; v&agrave; đảm bảo nhịp độ (tempo) chuẩn từ khi đưa gậy về sau cho đến l&uacute;c đẩy b&oacute;ng đi. Nhưng nếu &#039;mất&#039; từ thế flow chuẩn v&agrave; kh&ocirc;ng bung gậy putter đ&uacute;ng đường, bạn sẽ đưa b&oacute;ng lệch sang phải theo so với đường line. Trong nỗ lực của m&igrave;nh, Rory dường như vẫn &#039;mất cảm gi&aacute;c&#039; khi &#039;bung&#039; gậy putt.</span></p> <p>Khi PGA Championship cũng sắp cận kề, chắc chắn Rory McIlroy phải nỗ lực rất nhiều để giải quyết vấn đề n&agrave;y. Anh cần phải tỉ mỉ ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; thực hiện Flow tr&ocirc;i chảy hơn để sẵn s&agrave;ng kiếm những birdie ghi điểm. Nếu anh kh&ocirc;ng thể khắc phục được điều n&agrave;y, việc lỡ nhiều c&uacute; putt ghi birdies sẽ c&ograve;n tiếp diễn.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tại sao Rory McIlroy đốt quá nhiều putt ở Royal Troon?

By GolfEdit.com - 17/07/2016

Trong 4 ngày qua tại The Open, Rory McIlroy đã có những thời điểm thi đấu cực tốt nhưng sau đó là màn bể những cú putt vô cùng đáng tiếc mà trước đây ít thấy ở golfer này. Chúng ta cùng xem những gì đã xảy ra trong năm 2016 đối với Rory McIlroy.

Từ Tee đến green - Rory Mcilroy là một trong những golfer chơi hay nhất tại Open Championship. Trung bình vòng anh có tới 65% tỷ lệ bóng đưa đến trúng fairways và greens, driving bóng 'nhẹ nhàng' cũng trên 300 yard và luôn dễ dàng tạo cho mình những khoảng cách ghi birdie không thể tốt hơn, cơ hội lớn để đăng quang tại The Open. Nhưng mọi tham vọng cho chức vô địch The Open năm nay đã tan tành mây khói cho golfer người Bắc Ailen, khi anh lỡ quá nhiều putt. Câu hỏi đặt ra tại sao Rory McIlroy lại bị 'mất cảm giác' putt đến như vậy?

Quan sát thấy những chuyển động tay khi putt của Rory không tự chủ đôi lúc hơi bị 'non tay', khiến bóng của anh liên tục đi sai hướng và ảnh hướng đến thành tích thi đấu của anh trong nhiều năm nay. Nhưng đây dường như không phải vấn đề chính của Rory.

Hầu hết Rory McIlroy lỡ tất cả những cú putt ngắn về hướng phải, điều này nằm ở 2 vấn đề. Đầu tiên là anh đã 'quan sát về hướng bóng quá sớm', khiến cho anh phải kéo đầu lên theo sớm, vai mở và putter cắt ngang qua bóng. Trong trường hợp của Rory, điều này cũng vẫn chưa hẳn là vấn đề. Bởi lý do thứ 2 khiến Rory thường lỡ cú putt sang phải, là do anh 'hỏng' trong việc những cú bung (release) đầu gậy putter khi impact. Chỉ cần một tư thế swing chuẩn, putt  như 'xuyên qua bóng' và đảm bảo nhịp độ (tempo) chuẩn từ khi đưa gậy về sau cho đến lúc đẩy bóng đi. Nhưng nếu 'mất' từ thế flow chuẩn và không bung gậy putter đúng đường, bạn sẽ đưa bóng lệch sang phải theo so với đường line. Trong nỗ lực của mình, Rory dường như vẫn 'mất cảm giác' khi 'bung' gậy putt.

Khi PGA Championship cũng sắp cận kề, chắc chắn Rory McIlroy phải nỗ lực rất nhiều để giải quyết vấn đề này. Anh cần phải tỉ mỉ chính xác và thực hiện Flow trôi chảy hơn để sẵn sàng kiếm những birdie ghi điểm. Nếu anh không thể khắc phục được điều này, việc lỡ nhiều cú putt ghi birdies sẽ còn tiếp diễn.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi