<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/putting/1365-lag-putt-kiem-soat-nhu-the-nao-.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Lag Putt: kiểm soát như thế nào?</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Lag Putt: kiểm soát như thế nào?</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2015/lagputt-560x340.jpg"> <figcaption>Lag Putt: kiểm soát như thế nào?</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Chuy&ecirc;n gia Dave Stockton đưa ra những m&aacute;ch gi&uacute;p cho bạn trong việc kiểm so&aacute;t khoảng c&aacute;ch trong những c&uacute; lag putt.</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2015/lagputt.jpg" alt="" border="0" /></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Vấn đề đặt ra:</strong></span> Power - Force - Hit đến từ đ&acirc;u trong những c&uacute; Putt của bạn? V&agrave; khi thực hiện những c&uacute; Putt: đường line hay kiểm so&aacute;t tốc độ (Speed control) quan trọng hơn?</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Dave Stockton: </strong></span></p> <p>Trong những c&uacute; putt từ khoảng c&aacute;ch xa, ch&uacute;ng ta đều được hướng dẫn tạo tư thế putt thoải m&aacute;i hơn khi ch&acirc;n mở rộng hơn ch&uacute;t, v&agrave; đứng thẳng hơn. Nhưng lỗi phổ biến khi putt l&agrave; đa số ch&uacute;ng ta <strong>d&ugrave;ng lực đ&aacute;nh (hit) v&agrave;o b&oacute;ng</strong> thay v&igrave; <strong>đưa tay về sau ra xa một c&aacute;ch cần thiết</strong> để putt b&oacute;ng.</p> <p>Một điều th&uacute; vị nữa l&agrave; rất nhiều golfer <strong>chỉ ch&uacute; trọng đường line</strong> m&agrave;<strong> qu&ecirc;n đi việc kiểm so&aacute;t tốc độ</strong>. Với Dave Stockton, &ocirc;ng trả lời rằng đối với &ocirc;ng<em><strong> tốc độ l&agrave; tất cả trong việc thực hiện c&aacute;c c&uacute; putt</strong></em>. V&agrave; trong những c&uacute; putt ngắn, th&igrave; đừng bao giờ để b&oacute;ng vượt qua hố 16 inches. Với địa h&igrave;nh xuống dốc bạn đẩy b&oacute;ng sẽ rất dễ đưa b&oacute;ng vượt qua, c&ograve;n ở địa h&igrave;nh l&ecirc;n dốc nếu t&ocirc;i thực hiện một pha putt kh&ocirc;ng đủ lực coi như t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; một pha b&oacute;ng kh&ocirc;ng tốt.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Lag Putt: kiểm soát như thế nào?

By GolfEdit.com

Chuyên gia Dave Stockton đưa ra những mách giúp cho bạn trong việc kiểm soát khoảng cách trong những cú lag putt.

Vấn đề đặt ra: Power - Force - Hit đến từ đâu trong những cú Putt của bạn? Và khi thực hiện những cú Putt: đường line hay kiểm soát tốc độ (Speed control) quan trọng hơn?

Dave Stockton:

Trong những cú putt từ khoảng cách xa, chúng ta đều được hướng dẫn tạo tư thế putt thoải mái hơn khi chân mở rộng hơn chút, và đứng thẳng hơn. Nhưng lỗi phổ biến khi putt là đa số chúng ta dùng lực đánh (hit) vào bóng thay vì đưa tay về sau ra xa một cách cần thiết để putt bóng.

Một điều thú vị nữa là rất nhiều golfer chỉ chú trọng đường line quên đi việc kiểm soát tốc độ. Với Dave Stockton, ông trả lời rằng đối với ông tốc độ là tất cả trong việc thực hiện các cú putt. Và trong những cú putt ngắn, thì đừng bao giờ để bóng vượt qua hố 16 inches. Với địa hình xuống dốc bạn đẩy bóng sẽ rất dễ đưa bóng vượt qua, còn ở địa hình lên dốc nếu tôi thực hiện một pha putt không đủ lực coi như tôi đã có một pha bóng không tốt. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi