<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/putting/1365-lag-putt-kiem-soat-nhu-the-nao-.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Lag Putt: kiểm soát như thế nào?</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Lag Putt: kiểm soát như thế nào?</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2015/lagputt-560x340.jpg"> <figcaption>Lag Putt: kiểm soát như thế nào?</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Chuy&ecirc;n gia Dave Stockton đưa ra những m&aacute;ch gi&uacute;p cho bạn trong việc kiểm so&aacute;t khoảng c&aacute;ch trong những c&uacute; lag putt.</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2015/lagputt.jpg" alt="" border="0" /></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Vấn đề đặt ra:</strong></span> Power - Force - Hit đến từ đ&acirc;u trong những c&uacute; Putt của bạn? V&agrave; khi thực hiện những c&uacute; Putt: đường line hay kiểm so&aacute;t tốc độ (Speed control) quan trọng hơn?</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Dave Stockton: </strong></span></p> <p>Trong những c&uacute; putt từ khoảng c&aacute;ch xa, ch&uacute;ng ta đều được hướng dẫn tạo tư thế putt thoải m&aacute;i hơn khi ch&acirc;n mở rộng hơn ch&uacute;t, v&agrave; đứng thẳng hơn. Nhưng lỗi phổ biến khi putt l&agrave; đa số ch&uacute;ng ta <strong>d&ugrave;ng lực đ&aacute;nh (hit) v&agrave;o b&oacute;ng</strong> thay v&igrave; <strong>đưa tay về sau ra xa một c&aacute;ch cần thiết</strong> để putt b&oacute;ng.</p> <p>Một điều th&uacute; vị nữa l&agrave; rất nhiều golfer <strong>chỉ ch&uacute; trọng đường line</strong> m&agrave;<strong> qu&ecirc;n đi việc kiểm so&aacute;t tốc độ</strong>. Với Dave Stockton, &ocirc;ng trả lời rằng đối với &ocirc;ng<em><strong> tốc độ l&agrave; tất cả trong việc thực hiện c&aacute;c c&uacute; putt</strong></em>. V&agrave; trong những c&uacute; putt ngắn, th&igrave; đừng bao giờ để b&oacute;ng vượt qua hố 16 inches. Với địa h&igrave;nh xuống dốc bạn đẩy b&oacute;ng sẽ rất dễ đưa b&oacute;ng vượt qua, c&ograve;n ở địa h&igrave;nh l&ecirc;n dốc nếu t&ocirc;i thực hiện một pha putt kh&ocirc;ng đủ lực coi như t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; một pha b&oacute;ng kh&ocirc;ng tốt.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Lag Putt: kiểm soát như thế nào?

By GolfEdit.com - 29/12/2015

Chuyên gia Dave Stockton đưa ra những mách giúp cho bạn trong việc kiểm soát khoảng cách trong những cú lag putt.

Vấn đề đặt ra: Power - Force - Hit đến từ đâu trong những cú Putt của bạn? Và khi thực hiện những cú Putt: đường line hay kiểm soát tốc độ (Speed control) quan trọng hơn?

Dave Stockton:

Trong những cú putt từ khoảng cách xa, chúng ta đều được hướng dẫn tạo tư thế putt thoải mái hơn khi chân mở rộng hơn chút, và đứng thẳng hơn. Nhưng lỗi phổ biến khi putt là đa số chúng ta dùng lực đánh (hit) vào bóng thay vì đưa tay về sau ra xa một cách cần thiết để putt bóng.

Một điều thú vị nữa là rất nhiều golfer chỉ chú trọng đường line quên đi việc kiểm soát tốc độ. Với Dave Stockton, ông trả lời rằng đối với ông tốc độ là tất cả trong việc thực hiện các cú putt. Và trong những cú putt ngắn, thì đừng bao giờ để bóng vượt qua hố 16 inches. Với địa hình xuống dốc bạn đẩy bóng sẽ rất dễ đưa bóng vượt qua, còn ở địa hình lên dốc nếu tôi thực hiện một pha putt không đủ lực coi như tôi đã có một pha bóng không tốt. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi