<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/short-game/2184-ky-thuat-pitch-run-va-fly-de-dang.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Kỹ thuật pitch run và fly dễ dàng</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Kỹ thuật pitch run và fly dễ dàng</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/PC simple shot 1-630x360.jpg"> <figcaption>Kỹ thuật pitch run và fly dễ dàng</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>C&oacute; lẽ bất cứ golfer n&agrave;o cũng phải thực hiện những c&uacute; pitch khi b&oacute;ng ở gần green, t&ugrave;y vị tr&iacute; b&oacute;ng nằm v&agrave; khoảng c&aacute;ch m&agrave; người chơi chọn cho m&igrave;nh kỹ thuật đ&aacute;nh ph&ugrave; hợp</p></h3> </header> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh đơn giản gi&uacute;p bạn nhận biết được quỹ đạo bay của b&oacute;ng ở những c&uacute; Pitch. Một v&agrave;i điều chỉnh nhỏ ở tư thế set up đơn giản gi&uacute;p người chơi dễ d&agrave;ng c&oacute; những c&uacute; đ&aacute;nh pitch shot như &yacute;.</p> <p><strong>Một c&uacute; pitch cho b&oacute;ng Run (lăn)</strong></p> <p>Kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; thay đổi về tư thế đứng giữa người chơi v&agrave; vị tr&iacute; cờ. Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch để c&oacute; một c&uacute; đ&aacute;nh bay thấp v&agrave; "lăn" v&agrave;o lỗ:</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PC%20simple%20shot%201.jpg?1500181934866" alt="PC simple shot 1" /></p> <p>Vị tr&iacute;: Hai b&agrave;n ch&acirc;n gần nhau.<br />Vị tr&iacute; của quả b&oacute;ng: Giữa, với trọng lượng dồn l&ecirc;n tr&ecirc;n ch&acirc;n trước của bạn.<br />Tư thế: Nh&ocirc; cao người. Đứng gần quả b&oacute;ng hơn (h&igrave;nh dưới). Bạn sẽ cảm thấy như b&agrave;n tay cầm gậy cao hơn.<br />Swing: Với b&agrave;n tay của bạn cao như n&agrave;y, cổ tay gần như cứng lại, điều n&agrave;y rất tốt v&agrave; h&atilde;y thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh giống như Putt b&oacute;ng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PC%20simple%20shot%203.jpg?1500181956994" alt="PC simple shot 3" /></p> <p><strong>Một c&uacute; pitch cho b&oacute;ng Fly (bay)</strong></p> <p>Trong trường hợp b&oacute;ng của người chơi nằm s&acirc;u trong cỏ rậm, người chơi kh&oacute; thực hiện một c&uacute; pitch run m&agrave; cần thực hiện một c&uacute; pitch fly gi&uacute;p b&oacute;ng bay bổng l&ecirc;n.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PC%20simple%20shot%202.jpg?1500181973578" alt="PC simple shot 2" /></p> <p>Vị tr&iacute;: Ch&acirc;n&nbsp;hơi mở rộng một ch&uacute;t so với kỹ thuật pitch run.&nbsp;<br />Vị tr&iacute; của quả b&oacute;ng: dịch về ph&iacute;a ch&acirc;n tr&aacute;i hơn so với vị tr&iacute; giữa, trọng lượng của bạn tr&ecirc;n ch&acirc;n trước.<br />Tư thế: C&uacute;i xuống hơn. Đứng xa hơn b&oacute;ng với b&agrave;n tay để thấp.<br />Swing: Tay hạ thấp gi&uacute;p người chơi dễ gập cổ tay hơn, tư thấy n&agrave;y tạo ra một c&uacute; đ&aacute;nh từ tr&ecirc;n xuống v&agrave; th&ecirc;m độ mở mặt gậy khi impact.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PC%20simple%20shot%204.jpg?1500181989011" alt="PC simple shot 4" /></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Kỹ thuật pitch run và fly dễ dàng

By GolfEdit.com - 16/07/2017

Có lẽ bất cứ golfer nào cũng phải thực hiện những cú pitch khi bóng ở gần green, tùy vị trí bóng nằm và khoảng cách mà người chơi chọn cho mình kỹ thuật đánh phù hợp

Dưới đây là một số hình ảnh đơn giản giúp bạn nhận biết được quỹ đạo bay của bóng ở những cú Pitch. Một vài điều chỉnh nhỏ ở tư thế set up đơn giản giúp người chơi dễ dàng có những cú đánh pitch shot như ý.

Một cú pitch cho bóng Run (lăn)

Không có gì thay đổi về tư thế đứng giữa người chơi và vị trí cờ. Đây là cách để có một cú đánh bay thấp và "lăn" vào lỗ:

PC simple shot 1

Vị trí: Hai bàn chân gần nhau.
Vị trí của quả bóng: Giữa, với trọng lượng dồn lên trên chân trước của bạn.
Tư thế: Nhô cao người. Đứng gần quả bóng hơn (hình dưới). Bạn sẽ cảm thấy như bàn tay cầm gậy cao hơn.
Swing: Với bàn tay của bạn cao như này, cổ tay gần như cứng lại, điều này rất tốt và hãy thực hiện cú đánh giống như Putt bóng.

PC simple shot 3

Một cú pitch cho bóng Fly (bay)

Trong trường hợp bóng của người chơi nằm sâu trong cỏ rậm, người chơi khó thực hiện một cú pitch run mà cần thực hiện một cú pitch fly giúp bóng bay bổng lên.

PC simple shot 2

Vị trí: Chân hơi mở rộng một chút so với kỹ thuật pitch run. 
Vị trí của quả bóng: dịch về phía chân trái hơn so với vị trí giữa, trọng lượng của bạn trên chân trước.
Tư thế: Cúi xuống hơn. Đứng xa hơn bóng với bàn tay để thấp.
Swing: Tay hạ thấp giúp người chơi dễ gập cổ tay hơn, tư thấy này tạo ra một cú đánh từ trên xuống và thêm độ mở mặt gậy khi impact.

PC simple shot 4

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Luật chơi golf

Lexi Thompson bị phạt 2 gậy trước khi ký scorecard giải Honda LPGA Thailand

By GolfEdit.com
Lexi Thompson một lần nữa trở thành tâm điểm liên quan đến luật golf và lần này là tại giải Honda LPGA Thailand diễn ra từ ngày 22-25/2/2018. ...
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi