<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/short-game/2184-ky-thuat-pitch-run-va-fly-de-dang.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Kỹ thuật pitch run và fly dễ dàng</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Kỹ thuật pitch run và fly dễ dàng</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/PC simple shot 1-630x360.jpg"> <figcaption>Kỹ thuật pitch run và fly dễ dàng</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>C&oacute; lẽ bất cứ golfer n&agrave;o cũng phải thực hiện những c&uacute; pitch khi b&oacute;ng ở gần green, t&ugrave;y vị tr&iacute; b&oacute;ng nằm v&agrave; khoảng c&aacute;ch m&agrave; người chơi chọn cho m&igrave;nh kỹ thuật đ&aacute;nh ph&ugrave; hợp</p></h3> </header> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh đơn giản gi&uacute;p bạn nhận biết được quỹ đạo bay của b&oacute;ng ở những c&uacute; Pitch. Một v&agrave;i điều chỉnh nhỏ ở tư thế set up đơn giản gi&uacute;p người chơi dễ d&agrave;ng c&oacute; những c&uacute; đ&aacute;nh pitch shot như &yacute;.</p> <p><strong>Một c&uacute; pitch cho b&oacute;ng Run (lăn)</strong></p> <p>Kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; thay đổi về tư thế đứng giữa người chơi v&agrave; vị tr&iacute; cờ. Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch để c&oacute; một c&uacute; đ&aacute;nh bay thấp v&agrave; "lăn" v&agrave;o lỗ:</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PC%20simple%20shot%201.jpg?1500181934866" alt="PC simple shot 1" /></p> <p>Vị tr&iacute;: Hai b&agrave;n ch&acirc;n gần nhau.<br />Vị tr&iacute; của quả b&oacute;ng: Giữa, với trọng lượng dồn l&ecirc;n tr&ecirc;n ch&acirc;n trước của bạn.<br />Tư thế: Nh&ocirc; cao người. Đứng gần quả b&oacute;ng hơn (h&igrave;nh dưới). Bạn sẽ cảm thấy như b&agrave;n tay cầm gậy cao hơn.<br />Swing: Với b&agrave;n tay của bạn cao như n&agrave;y, cổ tay gần như cứng lại, điều n&agrave;y rất tốt v&agrave; h&atilde;y thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh giống như Putt b&oacute;ng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PC%20simple%20shot%203.jpg?1500181956994" alt="PC simple shot 3" /></p> <p><strong>Một c&uacute; pitch cho b&oacute;ng Fly (bay)</strong></p> <p>Trong trường hợp b&oacute;ng của người chơi nằm s&acirc;u trong cỏ rậm, người chơi kh&oacute; thực hiện một c&uacute; pitch run m&agrave; cần thực hiện một c&uacute; pitch fly gi&uacute;p b&oacute;ng bay bổng l&ecirc;n.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PC%20simple%20shot%202.jpg?1500181973578" alt="PC simple shot 2" /></p> <p>Vị tr&iacute;: Ch&acirc;n&nbsp;hơi mở rộng một ch&uacute;t so với kỹ thuật pitch run.&nbsp;<br />Vị tr&iacute; của quả b&oacute;ng: dịch về ph&iacute;a ch&acirc;n tr&aacute;i hơn so với vị tr&iacute; giữa, trọng lượng của bạn tr&ecirc;n ch&acirc;n trước.<br />Tư thế: C&uacute;i xuống hơn. Đứng xa hơn b&oacute;ng với b&agrave;n tay để thấp.<br />Swing: Tay hạ thấp gi&uacute;p người chơi dễ gập cổ tay hơn, tư thấy n&agrave;y tạo ra một c&uacute; đ&aacute;nh từ tr&ecirc;n xuống v&agrave; th&ecirc;m độ mở mặt gậy khi impact.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PC%20simple%20shot%204.jpg?1500181989011" alt="PC simple shot 4" /></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Kỹ thuật pitch run và fly dễ dàng

By GolfEdit.com

Có lẽ bất cứ golfer nào cũng phải thực hiện những cú pitch khi bóng ở gần green, tùy vị trí bóng nằm và khoảng cách mà người chơi chọn cho mình kỹ thuật đánh phù hợp

Dưới đây là một số hình ảnh đơn giản giúp bạn nhận biết được quỹ đạo bay của bóng ở những cú Pitch. Một vài điều chỉnh nhỏ ở tư thế set up đơn giản giúp người chơi dễ dàng có những cú đánh pitch shot như ý.

Một cú pitch cho bóng Run (lăn)

Không có gì thay đổi về tư thế đứng giữa người chơi và vị trí cờ. Đây là cách để có một cú đánh bay thấp và "lăn" vào lỗ:

PC simple shot 1

Vị trí: Hai bàn chân gần nhau.
Vị trí của quả bóng: Giữa, với trọng lượng dồn lên trên chân trước của bạn.
Tư thế: Nhô cao người. Đứng gần quả bóng hơn (hình dưới). Bạn sẽ cảm thấy như bàn tay cầm gậy cao hơn.
Swing: Với bàn tay của bạn cao như này, cổ tay gần như cứng lại, điều này rất tốt và hãy thực hiện cú đánh giống như Putt bóng.

PC simple shot 3

Một cú pitch cho bóng Fly (bay)

Trong trường hợp bóng của người chơi nằm sâu trong cỏ rậm, người chơi khó thực hiện một cú pitch run mà cần thực hiện một cú pitch fly giúp bóng bay bổng lên.

PC simple shot 2

Vị trí: Chân hơi mở rộng một chút so với kỹ thuật pitch run. 
Vị trí của quả bóng: dịch về phía chân trái hơn so với vị trí giữa, trọng lượng của bạn trên chân trước.
Tư thế: Cúi xuống hơn. Đứng xa hơn bóng với bàn tay để thấp.
Swing: Tay hạ thấp giúp người chơi dễ gập cổ tay hơn, tư thấy này tạo ra một cú đánh từ trên xuống và thêm độ mở mặt gậy khi impact.

PC simple shot 4

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi