<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/short-game/2143-thoat-bong-de-dang-o-bunker-sau.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Thoát bóng dễ dàng ở bunker sâu</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Thoát bóng dễ dàng ở bunker sâu</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/loft-from-bunker-lead-630x360.jpg"> <figcaption>Thoát bóng dễ dàng ở bunker sâu</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Bunker dường như l&agrave; một phần kh&ocirc;ng thể thiếu trong s&acirc;n golf v&agrave; việc đ&aacute;nh b&oacute;ng v&agrave;o bunker cũng l&agrave; chuyện cơm bữa đối với nhiều người.</p></h3> </header> <p>Khi đối mặt với một bunker s&acirc;u, miệng hố rộng th&igrave; thử th&aacute;ch tho&aacute;t khỏi n&oacute; c&agrave;ng khiến người chơi ng&aacute;n ngẩm. Nếu sa lầy ở đ&acirc;y th&igrave; c&ocirc;ng sức thi đấu cả một ng&agrave;y c&oacute; thể đi tong trong chốc l&aacute;t. Nhưng đừng lo, h&atilde;y thư gi&atilde;n v&agrave; đ&oacute;n nhận n&oacute; như một phần của cuộc v&agrave; cứu b&oacute;ng cũng kh&ocirc;ng qu&aacute; kh&oacute; như những g&igrave; ch&uacute;ng ta tưởng tượng. H&atilde;y ghi lại c&aacute;c m&aacute;ch gi&uacute;p sau đ&acirc;y về tư thế setup v&agrave; điều chỉnh swing ph&ugrave; hợp, bạn sẽ c&oacute; một c&uacute; lob b&oacute;ng bay bổng v&agrave; tho&aacute;t ra khỏi bẫy một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng.</p> <p><em><strong>Set Up: Tư thế ch&acirc;n mở rộng</strong></em></p> <p>Tạo thế đứng ch&acirc;n mở rộng hơn vai, mặt gậy mở vừa phải v&agrave; giữ tay bạn ở mức thấp nhất để c&oacute; thể thoải m&aacute;i khi di chuyển. Cầm gậy sao cho c&aacute;n gậy v&agrave; phần đầu gậy ở hẳn ph&iacute;a sau vị tr&iacute; của b&oacute;ng. Chỗ hai tay cầm gậy nằm ờ giữa thắt lưng. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p người chơi dễ d&agrave;ng hơn khi quăng đầu gậy v&agrave;o ph&iacute;a dưới b&oacute;ng, tạo th&ecirc;m&nbsp;g&oacute;c mở cần thiết để thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/loft-from-bunker-2.jpg?1499227693613" alt="loft-from-bunker-2" /></p> <p><em><strong>SWING: Tạo th&ecirc;m độ nghi&ecirc;ng </strong></em></p> <p>Ở c&uacute; đ&aacute;nh n&agrave;y y&ecirc;u cầu một độ nghi&ecirc;ng cho g&oacute;c tấn c&ocirc;ng b&oacute;ng. Cầm v&agrave; đưa gậy ra ph&iacute;a sau l&ecirc;n tới đỉnh trong tư thế backswing, đi theo đường tương tự như vậy cho đến khi xuống b&oacute;ng, v&agrave; sau đ&oacute; k&eacute;o gậy l&ecirc;n &ocirc;m s&aacute;t v&agrave;o người để đảm bảo đầu gậy v&agrave;o chuẩn&nbsp;sau khi tiếp x&uacute;c, v&agrave; độ mở mặt gậy được tạo ổn định sẽ gi&uacute;p b&oacute;ng bay cao theo đ&uacute;ng &yacute; muốn.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/loft-from-bunker-3.jpg?1499227718780" alt="loft-from-bunker-3" /></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Thoát bóng dễ dàng ở bunker sâu

By GolfEdit.com

Bunker dường như là một phần không thể thiếu trong sân golf và việc đánh bóng vào bunker cũng là chuyện cơm bữa đối với nhiều người.

Khi đối mặt với một bunker sâu, miệng hố rộng thì thử thách thoát khỏi nó càng khiến người chơi ngán ngẩm. Nếu sa lầy ở đây thì công sức thi đấu cả một ngày có thể đi tong trong chốc lát. Nhưng đừng lo, hãy thư giãn và đón nhận nó như một phần của cuộc và cứu bóng cũng không quá khó như những gì chúng ta tưởng tượng. Hãy ghi lại các mách giúp sau đây về tư thế setup và điều chỉnh swing phù hợp, bạn sẽ có một cú lob bóng bay bổng và thoát ra khỏi bẫy một cách dễ dàng.

Set Up: Tư thế chân mở rộng

Tạo thế đứng chân mở rộng hơn vai, mặt gậy mở vừa phải và giữ tay bạn ở mức thấp nhất để có thể thoải mái khi di chuyển. Cầm gậy sao cho cán gậy và phần đầu gậy ở hẳn phía sau vị trí của bóng. Chỗ hai tay cầm gậy nằm ờ giữa thắt lưng. Điều này sẽ giúp người chơi dễ dàng hơn khi quăng đầu gậy vào phía dưới bóng, tạo thêm góc mở cần thiết để thực hiện cú đánh.

loft-from-bunker-2

SWING: Tạo thêm độ nghiêng

Ở cú đánh này yêu cầu một độ nghiêng cho góc tấn công bóng. Cầm và đưa gậy ra phía sau lên tới đỉnh trong tư thế backswing, đi theo đường tương tự như vậy cho đến khi xuống bóng, và sau đó kéo gậy lên ôm sát vào người để đảm bảo đầu gậy vào chuẩn sau khi tiếp xúc, và độ mở mặt gậy được tạo ổn định sẽ giúp bóng bay cao theo đúng ý muốn.

loft-from-bunker-3

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi