<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/short-game/1638-mot-cu-chip-that-bai-deu-do-ban-qua-non-nong-.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Một cú chip thất bại đều do bạn .... quá 'nôn nóng'</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Một cú chip thất bại đều do bạn .... quá 'nôn nóng'</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src=""> <figcaption>Một cú chip thất bại đều do bạn .... quá 'nôn nóng'</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"></h3> </header> <p>(Golf &amp; Life Magazine) M&#7897;t c&uacute; chip th&#7845;t b&#7841;i th&#432;&#7901;ng do ng&#432;&#7901;i ch&#417;i th&#7921;c hi&#7879;n pha ti&#7871;p banh k&eacute;m &ndash; &#273;&aacute;nh l&ugrave;i v&#7873; ph&iacute;a sau banh thay v&igrave; &#273;&aacute;nh th&#7859;ng v&agrave;o banh ho&#7863;c ti&#7871;p x&uacute;c qu&aacute; nh&#7865; v&#7899;i banh. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n c&oacute; th&#7875; do b&#7841;n qu&aacute; n&ocirc;n n&oacute;ng &#273;&#432;a banh l&ecirc;n kh&ocirc;ng, khi&#7871;n cho hai tay di chuy&#7875;n qu&aacute; v&#7897;i v&agrave;ng v&agrave; h&#7853;u qu&#7843; l&agrave; g&#7853;y &#273;&aacute;nh h&#432;&#7899;ng l&ecirc;n t&#7841;i giai &#273;o&#7841;n ti&#7871;p banh.</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.golfandlife.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/IMG_4678-a.jpg" border="0" alt="IMG_4678 a"></p> <p><span style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">&#272;&#7875; c&oacute; m&#7897;t c&uacute; chip banh m&#7841;nh m&#7869;, h&atilde;y tham kh&#7843;o k&#7929; thu&#7853;t sau &#273;&acirc;y. B&#7841;n s&#7869; nh&#7853;n ra vi&#7879;c &#273;&#432;a banh l&ecirc;n green ch&#7859;ng h&#7873; kh&oacute; ch&uacute;t n&agrave;o.</span></p> <p><strong>1. Ng&#7843; ng&#432;&#7901;i v&#7873; ph&iacute;a m&#7909;c ti&ecirc;u</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="http://golfandlife.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/IMG_4672-b.jpg" border="0" alt="IMG_4672 b"><br></strong></p> <p><span style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">Thi&#7871;t l&#7853;p th&#7871; &#273;&#7913;ng h&#7865;p v&#7899;i hai b&agrave;n ch&acirc;n &#273;&#7863;t g&#7847;n v&agrave; song song nhau, sao cho hai b&agrave;n ch&acirc;n g&#7847;n nh&#432; vu&ocirc;ng g&oacute;c v&#7899;i &#273;&#432;&#7901;ng m&#7909;c ti&ecirc;u v&agrave; banh n&#7857;m h&#417;i l&#7879;ch v&#7873; ph&iacute;a b&ecirc;n ph&#7843;i c&#7911;a ng&oacute;n c&aacute;i b&agrave;n ch&acirc;n ph&#7843;i. H&#417;i nghi&ecirc;ng ng&#7921;c v&agrave; hai b&agrave;n tay v&#7873; ph&iacute;a m&#7909;c ti&ecirc;u khi b&#7841;n v&#7909;t banh.</span></p> <p><strong>2. Xoay c&#7893; tay t&#7921; nhi&ecirc;n</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://golfandlife.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/IMG_4678-a.jpg" border="0" alt="IMG_4678 a"></p> <p>&#272;&#7875; chip th&agrave;nh c&ocirc;ng, b&#7841;n kh&ocirc;ng c&#7847;n xoay c&#7893; tay qu&aacute; nhi&#7873;u, nh&#432;ng h&atilde;y &#273;&#7875; c&#7893; tay xoay t&#7921; nhi&ecirc;n v&igrave; &#273;i&#7873;u n&agrave;y s&#7869; gi&uacute;p t&#259;ng t&#7889;c &#273;&#7897; &#273;&#7847;u g&#7853;y tr&ecirc;n &#273;&#432;&#7901;ng downswing &ndash; m&#7897;t trong nh&#7919;ng y&#7871;u t&#7889; then ch&#7889;t quy&#7871;t &#273;&#7883;nh kh&#7843; n&#259;ng ti&#7871;p banh m&#7841;nh m&#7869;.</p> <p><strong>3. &#272;&#7875; ng&#7921;c ti&#7871;p t&#7909;c di chuy&#7875;n</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="http://golfandlife.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/IMG_4691-e.jpg" border="0" alt="IMG_4691 e"><br></strong></p> <p><span style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">Ngay c&#7843; trong nh&#7919;ng c&uacute; &#273;&aacute;nh ng&#7855;n, vi&#7879;c ti&#7871;p t&#7909;c xoay ng&#432;&#7901;i theo c&uacute; &#273;&aacute;nh l&agrave; r&#7845;t quan tr&#7885;ng. B&#7841;n v&#7851;n n&ecirc;n xoay ng&#7921;c v&#7873; ph&iacute;a m&#7909;c ti&ecirc;u ngay c&#7843; sau khi &#273;&atilde; ti&#7871;p banh. &#272;&#7875; r&egrave;n luy&#7879;n &#273;i&#7873;u n&agrave;y, h&atilde;y t&#7853;p chip b&#7857;ng m&#7897;t tay.</span></p> <p><strong>4. T&#7853;p trung v&agrave;o giai &#273;o&#7841;n ti&#7871;p banh</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="http://golfandlife.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/IMG_4702-d.jpg" border="0" alt="IMG_4702 d"><br></strong></p> <p>H&atilde;y th&#7921;c hi&#7879;n m&#7897;t c&uacute; swing m&#432;&#7907;t m&agrave; v&agrave; nh&igrave;n ch&#7857;m ch&#7857;m v&agrave;o m&#7863;t g&#7853;y khi n&oacute; ch&#7841;m banh &#273;&#7875; ki&#7875;m ch&#7913;ng hi&#7879;u qu&#7843; pha ti&#7871;p banh c&#7911;a m&igrave;nh. Vi&#7879;c ti&#7871;p banh ch&#7855;c ch&#7855;n l&agrave; c&#7921;c k&#7923; quan tr&#7885;ng. Sau khi &#273;&atilde; c&#7843;m nh&#7853;n &#273;&#432;&#7907;c r&#7857;ng m&igrave;nh v&#7915;a ti&#7871;p banh m&#7897;t c&aacute;ch m&#7841;nh m&#7869;, b&#7841;n c&oacute; th&#7875; l&#7853;p t&#7913;c chuy&#7875;n s&#7921; t&#7853;p trung v&#7873; ph&iacute;a m&#7909;c ti&ecirc;u.</p> <p><strong>Golfedit.com - Credit: Golf &amp; Life Magazine</strong></p> </article> </body></html>

Một cú chip thất bại đều do bạn .... quá 'nôn nóng'

By GolfEdit.com

(Golf & Life Magazine) Một cú chip thất bại thường do người chơi thực hiện pha tiếp banh kém – đánh lùi về phía sau banh thay vì đánh thẳng vào banh hoặc tiếp xúc quá nhẹ với banh. Nguyên nhân có thể do bạn quá nôn nóng đưa banh lên không, khiến cho hai tay di chuyển quá vội vàng và hậu quả là gậy đánh hướng lên tại giai đoạn tiếp banh.

IMG_4678 a

Để có một cú chip banh mạnh mẽ, hãy tham khảo kỹ thuật sau đây. Bạn sẽ nhận ra việc đưa banh lên green chẳng hề khó chút nào.

1. Ngả người về phía mục tiêu

IMG_4672 b

Thiết lập thế đứng hẹp với hai bàn chân đặt gần và song song nhau, sao cho hai bàn chân gần như vuông góc với đường mục tiêu và banh nằm hơi lệch về phía bên phải của ngón cái bàn chân phải. Hơi nghiêng ngực và hai bàn tay về phía mục tiêu khi bạn vụt banh.

2. Xoay cổ tay tự nhiên

IMG_4678 a

Để chip thành công, bạn không cần xoay cổ tay quá nhiều, nhưng hãy để cổ tay xoay tự nhiên vì điều này sẽ giúp tăng tốc độ đầu gậy trên đường downswing – một trong những yếu tố then chốt quyết định khả năng tiếp banh mạnh mẽ.

3. Để ngực tiếp tục di chuyển

IMG_4691 e

Ngay cả trong những cú đánh ngắn, việc tiếp tục xoay người theo cú đánh là rất quan trọng. Bạn vẫn nên xoay ngực về phía mục tiêu ngay cả sau khi đã tiếp banh. Để rèn luyện điều này, hãy tập chip bằng một tay.

4. Tập trung vào giai đoạn tiếp banh

IMG_4702 d

Hãy thực hiện một cú swing mượt mà và nhìn chằm chằm vào mặt gậy khi nó chạm banh để kiểm chứng hiệu quả pha tiếp banh của mình. Việc tiếp banh chắc chắn là cực kỳ quan trọng. Sau khi đã cảm nhận được rằng mình vừa tiếp banh một cách mạnh mẽ, bạn có thể lập tức chuyển sự tập trung về phía mục tiêu.

Golfedit.com - Credit: Golf & Life Magazine

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi