<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/short-game/1504-3-buoc-don-gian-de-chip-bong-o-dia-hinh-len-doc-.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>3 bước đơn giản để Chip bóng ở địa hình</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>3 bước đơn giản để Chip bóng ở địa hình</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/ChipUphill-425x243.jpg"> <figcaption>3 bước đơn giản để Chip bóng ở địa hình</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Để b&oacute;ng lăn xa hơn c&aacute;c bạn n&ecirc;n ch&uacute; &yacute; sử dụng độ mở mặt gậy &iacute;t hơn</p></h3> </header> <p style="text-align: left;"><strong>Bước 1: Tư thế set up:</strong></p> <p>Đặt gậy sao cho vị tr&iacute; b&oacute;ng nằm đ&uacute;ng Sole tr&ecirc;n mặt gậy v&agrave; đảm bảo b&oacute;ng hướng về mục ti&ecirc;u. B&oacute;ng nằm giữa so với tư thế đứng. Mở rộng 2 ch&acirc;n hơn điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn dễ c&acirc;n bằng hơn. Chuyển động to&agrave;n bộ cơ thể sang b&ecirc;n tr&aacute;i hướng về mục ti&ecirc;u người ta gọi l&agrave; Open Stance (tư thế đứng mở).</p> <p><strong>Bước 2: Chuẩn bị chip</strong></p> <p>Nghi&ecirc;ng phần tr&ecirc;n cơ thể về ph&iacute;a trước được t&iacute;nh từ h&ocirc;ng, đảm bảo sao cho vai song song với dốc. giữ trọng t&acirc;m về ph&iacute;a ch&acirc;n phải v&agrave; thăng bằng với dốc để tr&aacute;nh gậy x&uacute;c v&agrave;o mặt đất.</p> <p><strong>Bước 3: Chip b&oacute;ng</strong></p> <p>Một đường swing khi chip b&oacute;ng được h&igrave;nh th&agrave;nh bởi c&uacute; xoay của cơ thể xung quanh trục xương sống, đảm bảo phần cơ thể của bạn dẫn dắt cả tay v&agrave; c&aacute;nh tay hướng về mục ti&ecirc;u. Giữ tay v&agrave; cổ tay thật thoải m&aacute;i trong khi swing. C&uacute; swing của bạn tưởng tượng giống như quả lắc đồng hồ khi backswing v&agrave; follow through bằng nhau (kh&ocirc;ng phải backswing cao rồi follow through thấp, v&agrave; ngược lại).&nbsp;</p> <p><em><strong>M&aacute;ch gi&uacute;p:</strong></em> Vai v&agrave; 2 tay tạo th&agrave;nh h&igrave;nh chữ V, giữ chữ V trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh swing.</p> <p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/IGlR_-CO-Zo" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

3 bước đơn giản để Chip bóng ở địa hình

By GolfEdit.com - 10/03/2016

Để bóng lăn xa hơn các bạn nên chú ý sử dụng độ mở mặt gậy ít hơn

Bước 1: Tư thế set up:

Đặt gậy sao cho vị trí bóng nằm đúng Sole trên mặt gậy và đảm bảo bóng hướng về mục tiêu. Bóng nằm giữa so với tư thế đứng. Mở rộng 2 chân hơn điều này sẽ giúp bạn dễ cân bằng hơn. Chuyển động toàn bộ cơ thể sang bên trái hướng về mục tiêu người ta gọi là Open Stance (tư thế đứng mở).

Bước 2: Chuẩn bị chip

Nghiêng phần trên cơ thể về phía trước được tính từ hông, đảm bảo sao cho vai song song với dốc. giữ trọng tâm về phía chân phải và thăng bằng với dốc để tránh gậy xúc vào mặt đất.

Bước 3: Chip bóng

Một đường swing khi chip bóng được hình thành bởi cú xoay của cơ thể xung quanh trục xương sống, đảm bảo phần cơ thể của bạn dẫn dắt cả tay và cánh tay hướng về mục tiêu. Giữ tay và cổ tay thật thoải mái trong khi swing. Cú swing của bạn tưởng tượng giống như quả lắc đồng hồ khi backswing và follow through bằng nhau (không phải backswing cao rồi follow through thấp, và ngược lại). 

Mách giúp: Vai và 2 tay tạo thành hình chữ V, giữ chữ V trong suốt quá trình swing.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Luật chơi golf

Lexi Thompson bị phạt 2 gậy trước khi ký scorecard giải Honda LPGA Thailand

By GolfEdit.com
Lexi Thompson một lần nữa trở thành tâm điểm liên quan đến luật golf và lần này là tại giải Honda LPGA Thailand diễn ra từ ngày 22-25/2/2018. ...
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi