<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/short-game/1467-muon-danh-cat-phai-hieu-duoc-cat-khi-danh-golf.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Muốn đánh cát phải hiểu được cát khi đánh golf</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Muốn đánh cát phải hiểu được cát khi đánh golf</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/bunker-515x295.jpg"> <figcaption>Muốn đánh cát phải hiểu được cát khi đánh golf</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Cứu b&oacute;ng trong hố c&aacute;t cạnh green lu&ocirc;n l&agrave; nổi &aacute;m ảnh với những người chơi nghiệp dư. Nhưng trong t&igrave;nh huống tương tự, c&aacute;c tay golf chuy&ecirc;n nghiệp c&oacute; thể thực hiện những c&uacute; đ&aacute;nh m&agrave; b&oacute;ng rơi ch&iacute;nh x&aacute;c kh&ocirc;ng thể tin được, vậy tại sao?</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.tourgreens-europe.com/tge/images/bunkers.jpg" border="0" /></p> <p>Những tay golf chuy&ecirc;n nghiệp c&oacute; thể đ&aacute;nh những c&uacute; lốp b&oacute;ng rất dễ d&agrave;ng v&igrave; họ hiểu v&agrave; biết c&aacute;ch d&ugrave;ng c&aacute;t như một lợi thế để đưa b&oacute;ng bay l&ecirc;n ch&iacute;nh x&aacute;c. C&ograve;n những người chơi nghiệp dư th&igrave; sao? Đa số họ đều l&agrave;m phức tạp h&oacute;a hơn việc thực hiện một c&uacute; đ&aacute;nh chuẩn x&aacute;c, đ&oacute; l&agrave; điều khiến họ k&eacute;m th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p> <p>Đế thực hiện một c&uacute; đ&aacute;nh từ hố c&aacute;t tốt, c&oacute; hai điều bạn cần phải cố l&agrave;m được l&agrave;:</p> <p>1. Đ&aacute;nh xuống c&aacute;t bằng cạnh dưới của đầu gậy ở vị tr&iacute; sau b&oacute;ng 5cm.<br />2. Vết đ&aacute;nh xuống c&aacute;t s&acirc;u từ 2,5cm đến 3,5cm.<br />T&ocirc;i để &yacute; thấy nhiều người chơi nghiệp dư sợ c&aacute;t l&agrave;m thay đổi đường b&oacute;ng hoặc ngược lại, sợ kh&ocirc;ng đủ sức đưa b&oacute;ng l&ecirc;n khỏi hố c&aacute;t n&ecirc;n đ&aacute;nh rất mạnh v&agrave; s&acirc;u. Tr&ecirc;n thực tế, một c&uacute; đ&aacute;nh c&aacute;t th&ocirc;ng thường c&oacute; độ s&acirc;u khoảng 2,5 cm.</p> <p>C&ocirc;ng việc ch&iacute;nh của gậy đ&aacute;nh c&aacute;t l&agrave; tạo ra một đụn c&aacute;t giữa mặt gậy v&agrave; b&oacute;ng. Trong h&igrave;nh minh họa b&ecirc;n tr&ecirc;n, bạn sẽ thấy c&aacute;t từ mặt gậy n&acirc;ng b&oacute;ng bay l&ecirc;n. Như vậy bạn kh&ocirc;ng cần đ&aacute;nh b&oacute;ng bay l&ecirc;n khỏi c&aacute;t m&agrave; thay v&agrave;o đ&oacute;, đơn giản l&agrave; để c&aacute;t n&acirc;ng b&oacute;ng l&ecirc;n vị tr&iacute; m&igrave;nh cần. Nếu bạn đ&aacute;nh qu&aacute; s&acirc;u, điều n&agrave;y l&agrave;m đầu gậy mất đ&agrave; v&agrave; kh&oacute; c&oacute; thể n&acirc;ng được c&aacute;t v&agrave; b&oacute;ng ra khỏi hố c&aacute;t. Ngược lại, nếu đ&aacute;nh &iacute;t c&aacute;t hơn th&igrave; đấy l&agrave; một c&uacute; đ&aacute;nh uy lực v&agrave; mục ti&ecirc;u cuối c&ugrave;ng thi thoảng l&agrave; đầu người chơi c&ugrave;ng nh&oacute;m.</p> <p>Bạn n&ecirc;n tập luyện thường xuy&ecirc;n trong hố c&aacute;t theo hướng dẫn tr&ecirc;n, t&ocirc;i tin rằng bạn sẽ nhanh ch&oacute;ng c&oacute; được c&uacute; đ&aacute;nh từ hố c&aacute;t cạnh green ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; điều n&agrave;y kh&ocirc;ng kh&oacute; như bạn tưởng.</p> <p>John Stahlschmidt</p> <p><em><strong>Theo Golf.edu.vn</strong></em></p> </article> </body></html>

Muốn đánh cát phải hiểu được cát khi đánh golf

By GolfEdit.com - 23/02/2016

Cứu bóng trong hố cát cạnh green luôn là nổi ám ảnh với những người chơi nghiệp dư. Nhưng trong tình huống tương tự, các tay golf chuyên nghiệp có thể thực hiện những cú đánh mà bóng rơi chính xác không thể tin được, vậy tại sao?

Những tay golf chuyên nghiệp có thể đánh những cú lốp bóng rất dễ dàng vì họ hiểu và biết cách dùng cát như một lợi thế để đưa bóng bay lên chính xác. Còn những người chơi nghiệp dư thì sao? Đa số họ đều làm phức tạp hóa hơn việc thực hiện một cú đánh chuẩn xác, đó là điều khiến họ kém thành công.

Đế thực hiện một cú đánh từ hố cát tốt, có hai điều bạn cần phải cố làm được là:

1. Đánh xuống cát bằng cạnh dưới của đầu gậy ở vị trí sau bóng 5cm.
2. Vết đánh xuống cát sâu từ 2,5cm đến 3,5cm.
Tôi để ý thấy nhiều người chơi nghiệp dư sợ cát làm thay đổi đường bóng hoặc ngược lại, sợ không đủ sức đưa bóng lên khỏi hố cát nên đánh rất mạnh và sâu. Trên thực tế, một cú đánh cát thông thường có độ sâu khoảng 2,5 cm.

Công việc chính của gậy đánh cát là tạo ra một đụn cát giữa mặt gậy và bóng. Trong hình minh họa bên trên, bạn sẽ thấy cát từ mặt gậy nâng bóng bay lên. Như vậy bạn không cần đánh bóng bay lên khỏi cát mà thay vào đó, đơn giản là để cát nâng bóng lên vị trí mình cần. Nếu bạn đánh quá sâu, điều này làm đầu gậy mất đà và khó có thể nâng được cát và bóng ra khỏi hố cát. Ngược lại, nếu đánh ít cát hơn thì đấy là một cú đánh uy lực và mục tiêu cuối cùng thi thoảng là đầu người chơi cùng nhóm.

Bạn nên tập luyện thường xuyên trong hố cát theo hướng dẫn trên, tôi tin rằng bạn sẽ nhanh chóng có được cú đánh từ hố cát cạnh green chính xác và điều này không khó như bạn tưởng.

John Stahlschmidt

Theo Golf.edu.vn

Tin tức cập nhật
Luật chơi golf

Lexi Thompson bị phạt 2 gậy trước khi ký scorecard giải Honda LPGA Thailand

By GolfEdit.com
Lexi Thompson một lần nữa trở thành tâm điểm liên quan đến luật golf và lần này là tại giải Honda LPGA Thailand diễn ra từ ngày 22-25/2/2018. ...
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi