<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/short-game/1467-muon-danh-cat-phai-hieu-duoc-cat-khi-danh-golf.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Muốn đánh cát phải hiểu được cát khi đánh golf</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Muốn đánh cát phải hiểu được cát khi đánh golf</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/bunker-515x295.jpg"> <figcaption>Muốn đánh cát phải hiểu được cát khi đánh golf</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Cứu b&oacute;ng trong hố c&aacute;t cạnh green lu&ocirc;n l&agrave; nổi &aacute;m ảnh với những người chơi nghiệp dư. Nhưng trong t&igrave;nh huống tương tự, c&aacute;c tay golf chuy&ecirc;n nghiệp c&oacute; thể thực hiện những c&uacute; đ&aacute;nh m&agrave; b&oacute;ng rơi ch&iacute;nh x&aacute;c kh&ocirc;ng thể tin được, vậy tại sao?</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.tourgreens-europe.com/tge/images/bunkers.jpg" border="0" /></p> <p>Những tay golf chuy&ecirc;n nghiệp c&oacute; thể đ&aacute;nh những c&uacute; lốp b&oacute;ng rất dễ d&agrave;ng v&igrave; họ hiểu v&agrave; biết c&aacute;ch d&ugrave;ng c&aacute;t như một lợi thế để đưa b&oacute;ng bay l&ecirc;n ch&iacute;nh x&aacute;c. C&ograve;n những người chơi nghiệp dư th&igrave; sao? Đa số họ đều l&agrave;m phức tạp h&oacute;a hơn việc thực hiện một c&uacute; đ&aacute;nh chuẩn x&aacute;c, đ&oacute; l&agrave; điều khiến họ k&eacute;m th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p> <p>Đế thực hiện một c&uacute; đ&aacute;nh từ hố c&aacute;t tốt, c&oacute; hai điều bạn cần phải cố l&agrave;m được l&agrave;:</p> <p>1. Đ&aacute;nh xuống c&aacute;t bằng cạnh dưới của đầu gậy ở vị tr&iacute; sau b&oacute;ng 5cm.<br />2. Vết đ&aacute;nh xuống c&aacute;t s&acirc;u từ 2,5cm đến 3,5cm.<br />T&ocirc;i để &yacute; thấy nhiều người chơi nghiệp dư sợ c&aacute;t l&agrave;m thay đổi đường b&oacute;ng hoặc ngược lại, sợ kh&ocirc;ng đủ sức đưa b&oacute;ng l&ecirc;n khỏi hố c&aacute;t n&ecirc;n đ&aacute;nh rất mạnh v&agrave; s&acirc;u. Tr&ecirc;n thực tế, một c&uacute; đ&aacute;nh c&aacute;t th&ocirc;ng thường c&oacute; độ s&acirc;u khoảng 2,5 cm.</p> <p>C&ocirc;ng việc ch&iacute;nh của gậy đ&aacute;nh c&aacute;t l&agrave; tạo ra một đụn c&aacute;t giữa mặt gậy v&agrave; b&oacute;ng. Trong h&igrave;nh minh họa b&ecirc;n tr&ecirc;n, bạn sẽ thấy c&aacute;t từ mặt gậy n&acirc;ng b&oacute;ng bay l&ecirc;n. Như vậy bạn kh&ocirc;ng cần đ&aacute;nh b&oacute;ng bay l&ecirc;n khỏi c&aacute;t m&agrave; thay v&agrave;o đ&oacute;, đơn giản l&agrave; để c&aacute;t n&acirc;ng b&oacute;ng l&ecirc;n vị tr&iacute; m&igrave;nh cần. Nếu bạn đ&aacute;nh qu&aacute; s&acirc;u, điều n&agrave;y l&agrave;m đầu gậy mất đ&agrave; v&agrave; kh&oacute; c&oacute; thể n&acirc;ng được c&aacute;t v&agrave; b&oacute;ng ra khỏi hố c&aacute;t. Ngược lại, nếu đ&aacute;nh &iacute;t c&aacute;t hơn th&igrave; đấy l&agrave; một c&uacute; đ&aacute;nh uy lực v&agrave; mục ti&ecirc;u cuối c&ugrave;ng thi thoảng l&agrave; đầu người chơi c&ugrave;ng nh&oacute;m.</p> <p>Bạn n&ecirc;n tập luyện thường xuy&ecirc;n trong hố c&aacute;t theo hướng dẫn tr&ecirc;n, t&ocirc;i tin rằng bạn sẽ nhanh ch&oacute;ng c&oacute; được c&uacute; đ&aacute;nh từ hố c&aacute;t cạnh green ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; điều n&agrave;y kh&ocirc;ng kh&oacute; như bạn tưởng.</p> <p>John Stahlschmidt</p> <p><em><strong>Theo Golf.edu.vn</strong></em></p> </article> </body></html>

Muốn đánh cát phải hiểu được cát khi đánh golf

By GolfEdit.com

Cứu bóng trong hố cát cạnh green luôn là nổi ám ảnh với những người chơi nghiệp dư. Nhưng trong tình huống tương tự, các tay golf chuyên nghiệp có thể thực hiện những cú đánh mà bóng rơi chính xác không thể tin được, vậy tại sao?

Những tay golf chuyên nghiệp có thể đánh những cú lốp bóng rất dễ dàng vì họ hiểu và biết cách dùng cát như một lợi thế để đưa bóng bay lên chính xác. Còn những người chơi nghiệp dư thì sao? Đa số họ đều làm phức tạp hóa hơn việc thực hiện một cú đánh chuẩn xác, đó là điều khiến họ kém thành công.

Đế thực hiện một cú đánh từ hố cát tốt, có hai điều bạn cần phải cố làm được là:

1. Đánh xuống cát bằng cạnh dưới của đầu gậy ở vị trí sau bóng 5cm.
2. Vết đánh xuống cát sâu từ 2,5cm đến 3,5cm.
Tôi để ý thấy nhiều người chơi nghiệp dư sợ cát làm thay đổi đường bóng hoặc ngược lại, sợ không đủ sức đưa bóng lên khỏi hố cát nên đánh rất mạnh và sâu. Trên thực tế, một cú đánh cát thông thường có độ sâu khoảng 2,5 cm.

Công việc chính của gậy đánh cát là tạo ra một đụn cát giữa mặt gậy và bóng. Trong hình minh họa bên trên, bạn sẽ thấy cát từ mặt gậy nâng bóng bay lên. Như vậy bạn không cần đánh bóng bay lên khỏi cát mà thay vào đó, đơn giản là để cát nâng bóng lên vị trí mình cần. Nếu bạn đánh quá sâu, điều này làm đầu gậy mất đà và khó có thể nâng được cát và bóng ra khỏi hố cát. Ngược lại, nếu đánh ít cát hơn thì đấy là một cú đánh uy lực và mục tiêu cuối cùng thi thoảng là đầu người chơi cùng nhóm.

Bạn nên tập luyện thường xuyên trong hố cát theo hướng dẫn trên, tôi tin rằng bạn sẽ nhanh chóng có được cú đánh từ hố cát cạnh green chính xác và điều này không khó như bạn tưởng.

John Stahlschmidt

Theo Golf.edu.vn

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi