<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/driving/1049-meo-danh-gay-driver.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Mẹo đánh gậy Driver</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Mẹo đánh gậy Driver</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/Kythuat/Kythuat_stacktilt9-488x326.jpg"> <figcaption>Mẹo đánh gậy Driver</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Một c&uacute; Drive tốt sẽ l&agrave; một sự khởi đầu ho&agrave;n hảo</p></h3> </header> <p>1.Giữ th&acirc;n gậy thẳng đ&aacute;nh b&oacute;ng draw</p> <p>Phần lớn khuy&ecirc;n bạn d&ugrave;ng Driver như việc d&ugrave;ng c&aacute;i chổi qu&eacute;t ngang v&agrave;o b&oacute;ng ở tr&ecirc;n tee. Nhiều người nghe vậy v&agrave; cứ mặc nhi&ecirc;n đ&aacute;nh b&oacute;ng, rồi sau đ&oacute; để cho mặt gậy đi thẳng theo b&oacute;ng. Điều n&agrave;y l&agrave;m đường swing hướng về ph&iacute;a tr&aacute;i (N) với mặt gậy cắt qua b&oacute;ng. Kết quả l&agrave; b&oacute;ng bị k&eacute;o(pull) hoặc k&eacute;o đẩy (pull-slide).</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Kythuat/Kythuat_stacktilt9.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>Để đ&aacute;nh b&oacute;ng draw, gậy phải tiếp cận b&oacute;ng từ ph&iacute;a trong v&agrave; để l&agrave;m được điều n&agrave;y l&agrave; phải giữ tay ở trước so với mặt gậy qua điểm tiếp b&oacute;ng. V&agrave;o thế với tay ph&iacute;a trước (Y) v&agrave; giữ quan hệ ngang bằng c&aacute;ch chuyển li&ecirc;n tục sang ph&iacute;a trước của bạn khi swing xuống. Gậy sẽ swing từ trong ra ngo&agrave;i (in to out) l&agrave;m cho b&oacute;ng draw.</p> <p>2. Thả lỏng h&ocirc;ng khi quay về mục ti&ecirc;u</p> <p>Một lời khuy&ecirc;n kh&aacute;c m&agrave; cũng chưa phải l&agrave; đ&uacute;ng, đ&oacute; l&agrave;: Giữ nguy&ecirc;n thế đứng khi đ&aacute;nh. Việc quay của cơ thể người l&agrave; c&oacute; hạn, nhưng khi đ&atilde; quay th&igrave; phải theo một v&ograve;ng, nếu đang quay m&agrave; bạn dừng lại v&agrave; kh&ocirc;ng quay nữa th&igrave; sẽ l&agrave;m mất nhịp quay của cơ thể. V&igrave; vậy phải thả lỏng h&ocirc;ng để quay theo xung lực.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Kythuat/Kythuat_stacktilt10.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>3. Thả lỏng xương sống khỏi mục ti&ecirc;u khi swing xuống</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Kythuat/Kythuat_stacktilt11.jpg" alt="" border="0" /></p> <p style="text-align: left;">Theo <strong>VGA</strong></p> </article> </body></html>

Mẹo đánh gậy Driver

By GolfEdit.com - 25/07/2014

Một cú Drive tốt sẽ là một sự khởi đầu hoàn hảo

1.Giữ thân gậy thẳng đánh bóng draw

Phần lớn khuyên bạn dùng Driver như việc dùng cái chổi quét ngang vào bóng ở trên tee. Nhiều người nghe vậy và cứ mặc nhiên đánh bóng, rồi sau đó để cho mặt gậy đi thẳng theo bóng. Điều này làm đường swing hướng về phía trái (N) với mặt gậy cắt qua bóng. Kết quả là bóng bị kéo(pull) hoặc kéo đẩy (pull-slide).

Để đánh bóng draw, gậy phải tiếp cận bóng từ phía trong và để làm được điều này là phải giữ tay ở trước so với mặt gậy qua điểm tiếp bóng. Vào thế với tay phía trước (Y) và giữ quan hệ ngang bằng cách chuyển liên tục sang phía trước của bạn khi swing xuống. Gậy sẽ swing từ trong ra ngoài (in to out) làm cho bóng draw.

2. Thả lỏng hông khi quay về mục tiêu

Một lời khuyên khác mà cũng chưa phải là đúng, đó là: Giữ nguyên thế đứng khi đánh. Việc quay của cơ thể người là có hạn, nhưng khi đã quay thì phải theo một vòng, nếu đang quay mà bạn dừng lại và không quay nữa thì sẽ làm mất nhịp quay của cơ thể. Vì vậy phải thả lỏng hông để quay theo xung lực.

3. Thả lỏng xương sống khỏi mục tiêu khi swing xuống

Theo VGA

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi