<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/driving/1049-meo-danh-gay-driver.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Mẹo đánh gậy Driver</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Mẹo đánh gậy Driver</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/Kythuat/Kythuat_stacktilt9-488x326.jpg"> <figcaption>Mẹo đánh gậy Driver</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Một c&uacute; Drive tốt sẽ l&agrave; một sự khởi đầu ho&agrave;n hảo</p></h3> </header> <p>1.Giữ th&acirc;n gậy thẳng đ&aacute;nh b&oacute;ng draw</p> <p>Phần lớn khuy&ecirc;n bạn d&ugrave;ng Driver như việc d&ugrave;ng c&aacute;i chổi qu&eacute;t ngang v&agrave;o b&oacute;ng ở tr&ecirc;n tee. Nhiều người nghe vậy v&agrave; cứ mặc nhi&ecirc;n đ&aacute;nh b&oacute;ng, rồi sau đ&oacute; để cho mặt gậy đi thẳng theo b&oacute;ng. Điều n&agrave;y l&agrave;m đường swing hướng về ph&iacute;a tr&aacute;i (N) với mặt gậy cắt qua b&oacute;ng. Kết quả l&agrave; b&oacute;ng bị k&eacute;o(pull) hoặc k&eacute;o đẩy (pull-slide).</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Kythuat/Kythuat_stacktilt9.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>Để đ&aacute;nh b&oacute;ng draw, gậy phải tiếp cận b&oacute;ng từ ph&iacute;a trong v&agrave; để l&agrave;m được điều n&agrave;y l&agrave; phải giữ tay ở trước so với mặt gậy qua điểm tiếp b&oacute;ng. V&agrave;o thế với tay ph&iacute;a trước (Y) v&agrave; giữ quan hệ ngang bằng c&aacute;ch chuyển li&ecirc;n tục sang ph&iacute;a trước của bạn khi swing xuống. Gậy sẽ swing từ trong ra ngo&agrave;i (in to out) l&agrave;m cho b&oacute;ng draw.</p> <p>2. Thả lỏng h&ocirc;ng khi quay về mục ti&ecirc;u</p> <p>Một lời khuy&ecirc;n kh&aacute;c m&agrave; cũng chưa phải l&agrave; đ&uacute;ng, đ&oacute; l&agrave;: Giữ nguy&ecirc;n thế đứng khi đ&aacute;nh. Việc quay của cơ thể người l&agrave; c&oacute; hạn, nhưng khi đ&atilde; quay th&igrave; phải theo một v&ograve;ng, nếu đang quay m&agrave; bạn dừng lại v&agrave; kh&ocirc;ng quay nữa th&igrave; sẽ l&agrave;m mất nhịp quay của cơ thể. V&igrave; vậy phải thả lỏng h&ocirc;ng để quay theo xung lực.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Kythuat/Kythuat_stacktilt10.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>3. Thả lỏng xương sống khỏi mục ti&ecirc;u khi swing xuống</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Kythuat/Kythuat_stacktilt11.jpg" alt="" border="0" /></p> <p style="text-align: left;">Theo <strong>VGA</strong></p> </article> </body></html>

Mẹo đánh gậy Driver

By GolfEdit.com

Một cú Drive tốt sẽ là một sự khởi đầu hoàn hảo

1.Giữ thân gậy thẳng đánh bóng draw

Phần lớn khuyên bạn dùng Driver như việc dùng cái chổi quét ngang vào bóng ở trên tee. Nhiều người nghe vậy và cứ mặc nhiên đánh bóng, rồi sau đó để cho mặt gậy đi thẳng theo bóng. Điều này làm đường swing hướng về phía trái (N) với mặt gậy cắt qua bóng. Kết quả là bóng bị kéo(pull) hoặc kéo đẩy (pull-slide).

Để đánh bóng draw, gậy phải tiếp cận bóng từ phía trong và để làm được điều này là phải giữ tay ở trước so với mặt gậy qua điểm tiếp bóng. Vào thế với tay phía trước (Y) và giữ quan hệ ngang bằng cách chuyển liên tục sang phía trước của bạn khi swing xuống. Gậy sẽ swing từ trong ra ngoài (in to out) làm cho bóng draw.

2. Thả lỏng hông khi quay về mục tiêu

Một lời khuyên khác mà cũng chưa phải là đúng, đó là: Giữ nguyên thế đứng khi đánh. Việc quay của cơ thể người là có hạn, nhưng khi đã quay thì phải theo một vòng, nếu đang quay mà bạn dừng lại và không quay nữa thì sẽ làm mất nhịp quay của cơ thể. Vì vậy phải thả lỏng hông để quay theo xung lực.

3. Thả lỏng xương sống khỏi mục tiêu khi swing xuống

Theo VGA

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi