<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/swing/2154-tang-luc-swing-nho-bai-tap-voi-chiec-khan-tam.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Lagtowel01-630x360.jpg"> <figcaption>Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Một trong những g&oacute;c quan trọng nhất trong swing l&agrave; g&oacute;c được tạo bởi c&aacute;nh tay tr&aacute;i v&agrave; c&aacute;n gậy đối với người thuận tay phải.&nbsp;</p></h3> </header> <p>C&oacute; rất nhiều golfer để mất g&oacute;c tạo sức mạnh n&agrave;y từ qu&aacute; sớm khi downswing, để mất g&oacute;c n&agrave;y&nbsp;l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n mất tốc độ đầu gậy khiB&agrave;i &nbsp;v&agrave;o b&oacute;ng.&nbsp;</p> <p>B&agrave;i tập luyện m&aacute;ch gi&uacute;p cho người chơi l&agrave; h&atilde;y lấy một chiếc khăn tắm vắt qua c&aacute;n gậy driver. Nắm gậy bằng b&agrave;n tay tr&aacute;i trong khi đ&oacute; tay phải giữ về gần cuối khăn.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Lagtowel01.jpg?1499328623240" alt="Lagtowel01" /></p> <p>Tập một v&agrave;i c&uacute; half swing (swing một nửa), dừng lại trước vị tr&iacute; chuẩn bị v&agrave;o b&oacute;ng. Người chơi ch&uacute; &yacute; giữ khăn đủ chặt để bạn c&oacute; thể duy tr&igrave;&nbsp;được khớp nối cổ tay tr&aacute;i, ổn định g&oacute;c giữa c&aacute;nh tay v&agrave; c&aacute;n gậy. Lặp đi lặp lại c&uacute; half swing n&agrave;y cho đến khi bạn c&oacute; thể cảm nhận độ trễ (lag) của đầu gậy hơi gh&igrave; xuống khi chuẩn bị tiếp x&uacute;c b&oacute;ng, đồng thời cơ thể cũng chuyển động theo để tạo ra g&oacute;c lag tốt nhất.&nbsp;</p> <p>Sau khi tập quen rồi, h&atilde;y bỏ khăn ra v&agrave; đ&aacute;nh một v&agrave;i c&uacute; driver với cả hai tay. Người chơi n&ecirc;n ghi nhớ rằng sức mạnh v&agrave; tốc độ của c&uacute; đ&aacute;nh được t&iacute;ch lũy dự trữ trước khi v&agrave;o b&oacute;ng, do đ&oacute; một g&oacute;c lag tốt l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a cho&nbsp;c&uacute; đ&aacute;nh đầy uy lực.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm

By GolfEdit.com

Một trong những góc quan trọng nhất trong swing là góc được tạo bởi cánh tay trái và cán gậy đối với người thuận tay phải. 

Có rất nhiều golfer để mất góc tạo sức mạnh này từ quá sớm khi downswing, để mất góc này là nguyên nhân mất tốc độ đầu gậy khiBài  vào bóng. 

Bài tập luyện mách giúp cho người chơi là hãy lấy một chiếc khăn tắm vắt qua cán gậy driver. Nắm gậy bằng bàn tay trái trong khi đó tay phải giữ về gần cuối khăn.

Lagtowel01

Tập một vài cú half swing (swing một nửa), dừng lại trước vị trí chuẩn bị vào bóng. Người chơi chú ý giữ khăn đủ chặt để bạn có thể duy trì được khớp nối cổ tay trái, ổn định góc giữa cánh tay và cán gậy. Lặp đi lặp lại cú half swing này cho đến khi bạn có thể cảm nhận độ trễ (lag) của đầu gậy hơi ghì xuống khi chuẩn bị tiếp xúc bóng, đồng thời cơ thể cũng chuyển động theo để tạo ra góc lag tốt nhất. 

Sau khi tập quen rồi, hãy bỏ khăn ra và đánh một vài cú driver với cả hai tay. Người chơi nên ghi nhớ rằng sức mạnh và tốc độ của cú đánh được tích lũy dự trữ trước khi vào bóng, do đó một góc lag tốt là chìa khóa cho cú đánh đầy uy lực. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi