<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/swing/2154-tang-luc-swing-nho-bai-tap-voi-chiec-khan-tam.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Lagtowel01-630x360.jpg"> <figcaption>Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Một trong những g&oacute;c quan trọng nhất trong swing l&agrave; g&oacute;c được tạo bởi c&aacute;nh tay tr&aacute;i v&agrave; c&aacute;n gậy đối với người thuận tay phải.&nbsp;</p></h3> </header> <p>C&oacute; rất nhiều golfer để mất g&oacute;c tạo sức mạnh n&agrave;y từ qu&aacute; sớm khi downswing, để mất g&oacute;c n&agrave;y&nbsp;l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n mất tốc độ đầu gậy khiB&agrave;i &nbsp;v&agrave;o b&oacute;ng.&nbsp;</p> <p>B&agrave;i tập luyện m&aacute;ch gi&uacute;p cho người chơi l&agrave; h&atilde;y lấy một chiếc khăn tắm vắt qua c&aacute;n gậy driver. Nắm gậy bằng b&agrave;n tay tr&aacute;i trong khi đ&oacute; tay phải giữ về gần cuối khăn.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Lagtowel01.jpg?1499328623240" alt="Lagtowel01" /></p> <p>Tập một v&agrave;i c&uacute; half swing (swing một nửa), dừng lại trước vị tr&iacute; chuẩn bị v&agrave;o b&oacute;ng. Người chơi ch&uacute; &yacute; giữ khăn đủ chặt để bạn c&oacute; thể duy tr&igrave;&nbsp;được khớp nối cổ tay tr&aacute;i, ổn định g&oacute;c giữa c&aacute;nh tay v&agrave; c&aacute;n gậy. Lặp đi lặp lại c&uacute; half swing n&agrave;y cho đến khi bạn c&oacute; thể cảm nhận độ trễ (lag) của đầu gậy hơi gh&igrave; xuống khi chuẩn bị tiếp x&uacute;c b&oacute;ng, đồng thời cơ thể cũng chuyển động theo để tạo ra g&oacute;c lag tốt nhất.&nbsp;</p> <p>Sau khi tập quen rồi, h&atilde;y bỏ khăn ra v&agrave; đ&aacute;nh một v&agrave;i c&uacute; driver với cả hai tay. Người chơi n&ecirc;n ghi nhớ rằng sức mạnh v&agrave; tốc độ của c&uacute; đ&aacute;nh được t&iacute;ch lũy dự trữ trước khi v&agrave;o b&oacute;ng, do đ&oacute; một g&oacute;c lag tốt l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a cho&nbsp;c&uacute; đ&aacute;nh đầy uy lực.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm

By GolfEdit.com - 07/07/2017

Một trong những góc quan trọng nhất trong swing là góc được tạo bởi cánh tay trái và cán gậy đối với người thuận tay phải. 

Có rất nhiều golfer để mất góc tạo sức mạnh này từ quá sớm khi downswing, để mất góc này là nguyên nhân mất tốc độ đầu gậy khiBài  vào bóng. 

Bài tập luyện mách giúp cho người chơi là hãy lấy một chiếc khăn tắm vắt qua cán gậy driver. Nắm gậy bằng bàn tay trái trong khi đó tay phải giữ về gần cuối khăn.

Lagtowel01

Tập một vài cú half swing (swing một nửa), dừng lại trước vị trí chuẩn bị vào bóng. Người chơi chú ý giữ khăn đủ chặt để bạn có thể duy trì được khớp nối cổ tay trái, ổn định góc giữa cánh tay và cán gậy. Lặp đi lặp lại cú half swing này cho đến khi bạn có thể cảm nhận độ trễ (lag) của đầu gậy hơi ghì xuống khi chuẩn bị tiếp xúc bóng, đồng thời cơ thể cũng chuyển động theo để tạo ra góc lag tốt nhất. 

Sau khi tập quen rồi, hãy bỏ khăn ra và đánh một vài cú driver với cả hai tay. Người chơi nên ghi nhớ rằng sức mạnh và tốc độ của cú đánh được tích lũy dự trữ trước khi vào bóng, do đó một góc lag tốt là chìa khóa cho cú đánh đầy uy lực. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi