<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/giai-tri-kham-pha/2404-tiger-woods-bong-golf-ngay-nay-bay-qua-xa-san-8000-yards-cung-binh-thuong-voi-cac-pro.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tiger Woods: Bóng golf ngày nay bay quá xa, sân 8000 yards cũng bình thường với các PRO</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tiger Woods: Bóng golf ngày nay bay quá xa, sân 8000 yards cũng bình thường với các PRO</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Woodsballs-630x360.jpg"> <figcaption>Tiger Woods: Bóng golf ngày nay bay quá xa, sân 8000 yards cũng bình thường với các PRO</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Nh&agrave; v&ocirc; địch 14 lần Major gần đ&acirc;y đ&atilde; xuất hiện tr&ecirc;n US Podcast v&agrave; chia sẻ rằng b&oacute;ng golf ng&agrave;y nay bay c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng xa.</p></h3> </header> <p>Tiger Woods đ&atilde; c&oacute; cuộc tr&ograve; chuyện với huấn luyện vi&ecirc;n b&oacute;ng ch&agrave;y Geno Auriemma về quan điểm của anh về b&oacute;ng golf. Anh cho rằng với c&ocirc;ng nghệ ph&aacute;t triển ti&ecirc;n tiến, c&aacute;c loại b&oacute;ng golf thời nay bay xa hơn rất nhiều.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Woodsballs.jpg?1509982153935" alt="Woodsballs" /></p> <p style="text-align: center;"><em>&nbsp;Tiger Woods ở tee14 giải US Open 2009 s&acirc;n&nbsp;Black Course ở&nbsp;Bethpage State Park,Farmingdale, New York. (Photo:Ross Kinnaird/Getty Images)</em></p> <p>Tiger Woods l&agrave; một trong những golfer h&agrave;ng đầu với c&uacute; đ&aacute;nh xa. Anh c&oacute; c&uacute; Drive trung b&igrave;nh 298 yards năm 2000, xếp thứ 2 tr&ecirc;n PGA TOUR thời đ&oacute;. Nhưng nếu so s&aacute;nh với m&ugrave;a giải 2017,&nbsp;si&ecirc;u hổ chắc chắn&nbsp;bật ra ngo&agrave;i top 100. Bubba Watson đang l&agrave; golfer dẫn đầu Tour với Drive trung b&igrave;nh 337 yards từ tee.</p> <p>Tiger Woods chia sẻ: "Ch&uacute;ng ta cần l&agrave;m điều g&igrave; đ&oacute; về b&oacute;ng golf. T&ocirc;i nghĩ b&oacute;ng bay qu&aacute; xa. Với sự ph&aacute;t triển vượt bậc của bộ m&ocirc;n Golf, t&ocirc;i nghĩ s&acirc;n golf 8000 yards cũng kh&ocirc;ng phải l&agrave; qu&aacute; d&agrave;i với c&aacute;c Pro hiện nay. Nhưng để c&oacute; s&acirc;n golf n&agrave;y th&igrave; cần phải mở rộng cơ sở vật chất, thiết kế lại, chắc đ&acirc;y l&agrave; nhiệm vụ bất khả thi".</p> <p>Tiger Woods cũng n&oacute;i về cả việc giữa Pro v&agrave; Am cũng sử dụng c&aacute;c loại b&oacute;ng golf kh&aacute;c nhau. USGA cũng đang nghi&ecirc;n cứu về vấn đề n&agrave;y. Tiger Woods n&oacute;i rằng b&oacute;ng golf cần được thiết kế ph&ugrave; hợp với s&acirc;n Golf. Huyền thoại Jack Nicklaus cung cấp th&ocirc;ng tin rằng trong 10 năm trở lại đ&acirc;y, số lượng s&acirc;n Golf ở Mỹ đ&oacute;ng cửa nhiều hơn mở, một phần nguy&ecirc;n nh&acirc;n cũng đến từ việc c&ocirc;ng nghệ đ&atilde; tạo ra những quả b&oacute;ng golf si&ecirc;u việt khiến ch&uacute;ng đi xa hơn bao giờ hết. Nhiều s&acirc;n Golf kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng nổi khoảng c&aacute;ch cho một c&uacute; swing của Pro.</p> <p>Si&ecirc;u hổ đưa ra gợi &yacute; rằng cần c&oacute; loại b&oacute;ng đi xa 50%, 75% hay 100% để sử dụng ph&ugrave; hợp với s&acirc;n golf hơn l&agrave; x&acirc;y dựng s&acirc;n golf ph&ugrave; hợp với b&oacute;ng golf. Bạn c&oacute; thể chơi Golf với đ&uacute;ng &yacute; muốn của m&igrave;nh.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tiger Woods: Bóng golf ngày nay bay quá xa, sân 8000 yards cũng bình thường với các PRO

By GolfEdit.com

Nhà vô địch 14 lần Major gần đây đã xuất hiện trên US Podcast và chia sẻ rằng bóng golf ngày nay bay càng ngày càng xa.

Tiger Woods đã có cuộc trò chuyện với huấn luyện viên bóng chày Geno Auriemma về quan điểm của anh về bóng golf. Anh cho rằng với công nghệ phát triển tiên tiến, các loại bóng golf thời nay bay xa hơn rất nhiều.

Woodsballs

 Tiger Woods ở tee14 giải US Open 2009 sân Black Course ở Bethpage State Park,Farmingdale, New York. (Photo:Ross Kinnaird/Getty Images)

Tiger Woods là một trong những golfer hàng đầu với cú đánh xa. Anh có cú Drive trung bình 298 yards năm 2000, xếp thứ 2 trên PGA TOUR thời đó. Nhưng nếu so sánh với mùa giải 2017, siêu hổ chắc chắn bật ra ngoài top 100. Bubba Watson đang là golfer dẫn đầu Tour với Drive trung bình 337 yards từ tee.

Tiger Woods chia sẻ: "Chúng ta cần làm điều gì đó về bóng golf. Tôi nghĩ bóng bay quá xa. Với sự phát triển vượt bậc của bộ môn Golf, tôi nghĩ sân golf 8000 yards cũng không phải là quá dài với các Pro hiện nay. Nhưng để có sân golf này thì cần phải mở rộng cơ sở vật chất, thiết kế lại, chắc đây là nhiệm vụ bất khả thi".

Tiger Woods cũng nói về cả việc giữa Pro và Am cũng sử dụng các loại bóng golf khác nhau. USGA cũng đang nghiên cứu về vấn đề này. Tiger Woods nói rằng bóng golf cần được thiết kế phù hợp với sân Golf. Huyền thoại Jack Nicklaus cung cấp thông tin rằng trong 10 năm trở lại đây, số lượng sân Golf ở Mỹ đóng cửa nhiều hơn mở, một phần nguyên nhân cũng đến từ việc công nghệ đã tạo ra những quả bóng golf siêu việt khiến chúng đi xa hơn bao giờ hết. Nhiều sân Golf không đáp ứng nổi khoảng cách cho một cú swing của Pro.

Siêu hổ đưa ra gợi ý rằng cần có loại bóng đi xa 50%, 75% hay 100% để sử dụng phù hợp với sân golf hơn là xây dựng sân golf phù hợp với bóng golf. Bạn có thể chơi Golf với đúng ý muốn của mình.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi