<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/giai-tri-kham-pha/2404-tiger-woods-bong-golf-ngay-nay-bay-qua-xa-san-8000-yards-cung-binh-thuong-voi-cac-pro.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tiger Woods: Bóng golf ngày nay bay quá xa, sân 8000 yards cũng bình thường với các PRO</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tiger Woods: Bóng golf ngày nay bay quá xa, sân 8000 yards cũng bình thường với các PRO</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Woodsballs-630x360.jpg"> <figcaption>Tiger Woods: Bóng golf ngày nay bay quá xa, sân 8000 yards cũng bình thường với các PRO</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Nh&agrave; v&ocirc; địch 14 lần Major gần đ&acirc;y đ&atilde; xuất hiện tr&ecirc;n US Podcast v&agrave; chia sẻ rằng b&oacute;ng golf ng&agrave;y nay bay c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng xa.</p></h3> </header> <p>Tiger Woods đ&atilde; c&oacute; cuộc tr&ograve; chuyện với huấn luyện vi&ecirc;n b&oacute;ng ch&agrave;y Geno Auriemma về quan điểm của anh về b&oacute;ng golf. Anh cho rằng với c&ocirc;ng nghệ ph&aacute;t triển ti&ecirc;n tiến, c&aacute;c loại b&oacute;ng golf thời nay bay xa hơn rất nhiều.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Woodsballs.jpg?1509982153935" alt="Woodsballs" /></p> <p style="text-align: center;"><em>&nbsp;Tiger Woods ở tee14 giải US Open 2009 s&acirc;n&nbsp;Black Course ở&nbsp;Bethpage State Park,Farmingdale, New York. (Photo:Ross Kinnaird/Getty Images)</em></p> <p>Tiger Woods l&agrave; một trong những golfer h&agrave;ng đầu với c&uacute; đ&aacute;nh xa. Anh c&oacute; c&uacute; Drive trung b&igrave;nh 298 yards năm 2000, xếp thứ 2 tr&ecirc;n PGA TOUR thời đ&oacute;. Nhưng nếu so s&aacute;nh với m&ugrave;a giải 2017,&nbsp;si&ecirc;u hổ chắc chắn&nbsp;bật ra ngo&agrave;i top 100. Bubba Watson đang l&agrave; golfer dẫn đầu Tour với Drive trung b&igrave;nh 337 yards từ tee.</p> <p>Tiger Woods chia sẻ: "Ch&uacute;ng ta cần l&agrave;m điều g&igrave; đ&oacute; về b&oacute;ng golf. T&ocirc;i nghĩ b&oacute;ng bay qu&aacute; xa. Với sự ph&aacute;t triển vượt bậc của bộ m&ocirc;n Golf, t&ocirc;i nghĩ s&acirc;n golf 8000 yards cũng kh&ocirc;ng phải l&agrave; qu&aacute; d&agrave;i với c&aacute;c Pro hiện nay. Nhưng để c&oacute; s&acirc;n golf n&agrave;y th&igrave; cần phải mở rộng cơ sở vật chất, thiết kế lại, chắc đ&acirc;y l&agrave; nhiệm vụ bất khả thi".</p> <p>Tiger Woods cũng n&oacute;i về cả việc giữa Pro v&agrave; Am cũng sử dụng c&aacute;c loại b&oacute;ng golf kh&aacute;c nhau. USGA cũng đang nghi&ecirc;n cứu về vấn đề n&agrave;y. Tiger Woods n&oacute;i rằng b&oacute;ng golf cần được thiết kế ph&ugrave; hợp với s&acirc;n Golf. Huyền thoại Jack Nicklaus cung cấp th&ocirc;ng tin rằng trong 10 năm trở lại đ&acirc;y, số lượng s&acirc;n Golf ở Mỹ đ&oacute;ng cửa nhiều hơn mở, một phần nguy&ecirc;n nh&acirc;n cũng đến từ việc c&ocirc;ng nghệ đ&atilde; tạo ra những quả b&oacute;ng golf si&ecirc;u việt khiến ch&uacute;ng đi xa hơn bao giờ hết. Nhiều s&acirc;n Golf kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng nổi khoảng c&aacute;ch cho một c&uacute; swing của Pro.</p> <p>Si&ecirc;u hổ đưa ra gợi &yacute; rằng cần c&oacute; loại b&oacute;ng đi xa 50%, 75% hay 100% để sử dụng ph&ugrave; hợp với s&acirc;n golf hơn l&agrave; x&acirc;y dựng s&acirc;n golf ph&ugrave; hợp với b&oacute;ng golf. Bạn c&oacute; thể chơi Golf với đ&uacute;ng &yacute; muốn của m&igrave;nh.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tiger Woods: Bóng golf ngày nay bay quá xa, sân 8000 yards cũng bình thường với các PRO

By GolfEdit.com - 06/11/2017

Nhà vô địch 14 lần Major gần đây đã xuất hiện trên US Podcast và chia sẻ rằng bóng golf ngày nay bay càng ngày càng xa.

Tiger Woods đã có cuộc trò chuyện với huấn luyện viên bóng chày Geno Auriemma về quan điểm của anh về bóng golf. Anh cho rằng với công nghệ phát triển tiên tiến, các loại bóng golf thời nay bay xa hơn rất nhiều.

Woodsballs

 Tiger Woods ở tee14 giải US Open 2009 sân Black Course ở Bethpage State Park,Farmingdale, New York. (Photo:Ross Kinnaird/Getty Images)

Tiger Woods là một trong những golfer hàng đầu với cú đánh xa. Anh có cú Drive trung bình 298 yards năm 2000, xếp thứ 2 trên PGA TOUR thời đó. Nhưng nếu so sánh với mùa giải 2017, siêu hổ chắc chắn bật ra ngoài top 100. Bubba Watson đang là golfer dẫn đầu Tour với Drive trung bình 337 yards từ tee.

Tiger Woods chia sẻ: "Chúng ta cần làm điều gì đó về bóng golf. Tôi nghĩ bóng bay quá xa. Với sự phát triển vượt bậc của bộ môn Golf, tôi nghĩ sân golf 8000 yards cũng không phải là quá dài với các Pro hiện nay. Nhưng để có sân golf này thì cần phải mở rộng cơ sở vật chất, thiết kế lại, chắc đây là nhiệm vụ bất khả thi".

Tiger Woods cũng nói về cả việc giữa Pro và Am cũng sử dụng các loại bóng golf khác nhau. USGA cũng đang nghiên cứu về vấn đề này. Tiger Woods nói rằng bóng golf cần được thiết kế phù hợp với sân Golf. Huyền thoại Jack Nicklaus cung cấp thông tin rằng trong 10 năm trở lại đây, số lượng sân Golf ở Mỹ đóng cửa nhiều hơn mở, một phần nguyên nhân cũng đến từ việc công nghệ đã tạo ra những quả bóng golf siêu việt khiến chúng đi xa hơn bao giờ hết. Nhiều sân Golf không đáp ứng nổi khoảng cách cho một cú swing của Pro.

Siêu hổ đưa ra gợi ý rằng cần có loại bóng đi xa 50%, 75% hay 100% để sử dụng phù hợp với sân golf hơn là xây dựng sân golf phù hợp với bóng golf. Bạn có thể chơi Golf với đúng ý muốn của mình.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi