<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/giai-tri-kham-pha/2396-hang-loat-pro-buc-xuc-vi-golfer-trung-hoc-khong-duoc-nhan-cup-vi-la-nu-gioi.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Hàng loạt Pro bức xúc vì golfer trung học không được nhận cúp vì là nữ giới</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Hàng loạt Pro bức xúc vì golfer trung học không được nhận cúp vì là nữ giới</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/emily-nash-630x360.jpg"> <figcaption>Hàng loạt Pro bức xúc vì golfer trung học không được nhận cúp vì là nữ giới</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Nữ vận động vi&ecirc;n trẻ trung học Emily Nash bị từ chối c&uacute;p cho chiến thắng tại giải Central Mass, thuộc bảng Division 3 boys v&agrave;o ng&agrave;y 24/10 ở Blissful Meadows, Massachusetts. Rất nhiều golfer PRo đ&atilde; b&agrave;y tỏ b&uacute;c x&uacute;c về việc n&agrave;y.</p></h3> </header> <p>Emily Nash đ&aacute;nh 75 gậy, vượt chuẩn 3, hơn c&aacute;ch biệt golfer nam đứng sau tới 4 gậy v&agrave; thi đấu c&ugrave;ng tee xuất ph&aacute;t. Số điểm n&agrave;y của c&ocirc; được t&iacute;nh v&agrave;o th&agrave;nh t&iacute;ch chung của tuyển nhưng lại kh&ocirc;ng được x&eacute;t danh hiệu c&aacute; nh&acirc;n do quy định của giải MIAA. Điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa Emily kh&ocirc;ng được xếp thứ nhất, đương nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng nhận được C&uacute;p. Chiến thắng thuộc về golfer nam đứng sau đ&aacute;nh 79 gậy.</p> <p>Chia sẻ sau sự việc, Nash n&oacute;i: "T&ocirc;i kh&ocirc;ng biết quy định n&agrave;y đến tận khi v&ograve;ng đấu kết th&uacute;c v&agrave; t&ocirc;i biết điểm số m&igrave;nh l&agrave; tốt nhất. T&ocirc;i kh&ocirc;ng được nhận c&uacute;p. Ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng bực tức với MIAA hay những g&igrave; tương tự như n&agrave;y nhưng chỉ muốn kh&ocirc;ng gặp phải sự việc n&agrave;y một lần nữa. T&ocirc;i c&oacute; ch&uacute;t thất vọng về việc n&agrave;y."</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="/images/A_Photos/2017/emily-nash.jpg?1509098983034" alt="emily-nash" /></p> <p>Cộng đồng mạng, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c golfer pro đ&atilde; phản ứng gay gắt về sự việc của Emily Nash. Nữ golfer nổi tiếng&nbsp;Brittany Lincicome viết trạng th&aacute;i tr&ecirc;n Twitter: "Điều n&agrave;y l&agrave;m t&ocirc;i thật bực tức. Nếu m&agrave; nam nữ đ&atilde; c&ugrave;ng thi đấu một tee giống nhau th&igrave; người n&agrave;o thấp điểm nhất người đ&oacute; thắng cuộc, đơn giản như vậy." Hay Curtis Strange n&oacute;i mỉa mai: "Golfer trung học kh&ocirc;ng được nhận c&uacute;p chỉ v&igrave; l&agrave; một con g&aacute;i". V&agrave; rất nhiều c&aacute;c d&ograve;ng trạng th&aacute;i chia sẻ sự bất b&igrave;nh về quy tắc n&agrave;y từ MIAA.&nbsp;</p> <p>Từ xưa Golf được coi l&agrave; bộ m&ocirc;n d&agrave;nh cho đ&agrave;n &ocirc;ng, v&agrave; vẫn c&oacute; ch&uacute;t &#039;k&igrave; thị&#039; với nữ giới ở bộ m&ocirc;n n&agrave;y. Những nỗ lực trong h&agrave;ng thập kỷ qua đ&atilde; đưa golf nữ ph&aacute;t triển mạnh mẽ, nhưng vẫn c&oacute; một số nơi c&oacute; quy định kh&ocirc;ng mấy &#039;th&acirc;n thiện&#039; cho golfer nữ.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Hàng loạt Pro bức xúc vì golfer trung học không được nhận cúp vì là nữ giới

By GolfEdit.com - 27/10/2017

Nữ vận động viên trẻ trung học Emily Nash bị từ chối cúp cho chiến thắng tại giải Central Mass, thuộc bảng Division 3 boys vào ngày 24/10 ở Blissful Meadows, Massachusetts. Rất nhiều golfer PRo đã bày tỏ búc xúc về việc này.

Emily Nash đánh 75 gậy, vượt chuẩn 3, hơn cách biệt golfer nam đứng sau tới 4 gậy và thi đấu cùng tee xuất phát. Số điểm này của cô được tính vào thành tích chung của tuyển nhưng lại không được xét danh hiệu cá nhân do quy định của giải MIAA. Điều này có nghĩa Emily không được xếp thứ nhất, đương nhiên không nhận được Cúp. Chiến thắng thuộc về golfer nam đứng sau đánh 79 gậy.

Chia sẻ sau sự việc, Nash nói: "Tôi không biết quy định này đến tận khi vòng đấu kết thúc và tôi biết điểm số mình là tốt nhất. Tôi không được nhận cúp. Chúng tôi không bực tức với MIAA hay những gì tương tự như này nhưng chỉ muốn không gặp phải sự việc này một lần nữa. Tôi có chút thất vọng về việc này."

 emily-nash

Cộng đồng mạng, đặc biệt là các golfer pro đã phản ứng gay gắt về sự việc của Emily Nash. Nữ golfer nổi tiếng Brittany Lincicome viết trạng thái trên Twitter: "Điều này làm tôi thật bực tức. Nếu mà nam nữ đã cùng thi đấu một tee giống nhau thì người nào thấp điểm nhất người đó thắng cuộc, đơn giản như vậy." Hay Curtis Strange nói mỉa mai: "Golfer trung học không được nhận cúp chỉ vì là một con gái". Và rất nhiều các dòng trạng thái chia sẻ sự bất bình về quy tắc này từ MIAA. 

Từ xưa Golf được coi là bộ môn dành cho đàn ông, và vẫn có chút 'kì thị' với nữ giới ở bộ môn này. Những nỗ lực trong hàng thập kỷ qua đã đưa golf nữ phát triển mạnh mẽ, nhưng vẫn có một số nơi có quy định không mấy 'thân thiện' cho golfer nữ.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi