<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/giai-tri-kham-pha/2382-giai-golf-uc-mo-rong-2018-se-su-dung-dong-ho-dem-40-giay-cho-moi-cu-danh.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Giải golf Úc Mở Rộng 2018 sẽ sử dụng đồng hồ đếm 40 giây cho mỗi cú đánh</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Giải golf Úc Mở Rộng 2018 sẽ sử dụng đồng hồ đếm 40 giây cho mỗi cú đánh</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Olympic-Rolex-Clock-630x360.jpg"> <figcaption>Giải golf Úc Mở Rộng 2018 sẽ sử dụng đồng hồ đếm 40 giây cho mỗi cú đánh</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfer chơi như r&ugrave;a b&ograve; tr&ecirc;n s&acirc;n kh&ocirc;ng phải l&agrave; điều g&igrave; mới mẻ, v&agrave; cũng xảy ra kh&ocirc;ng &iacute;t lần&nbsp;tr&ecirc;n Tour thế giới. Luật cũng đ&atilde; quy định về thời gian cho từng c&uacute; đ&aacute;nh của người chơi xong việc gi&aacute;m s&aacute;t thật kh&ocirc;ng phải dễ.</p></h3> </header> <p>Theo tạp ch&iacute;&nbsp;The Times of London, v&agrave;o th&aacute;ng 6 năm 2018, giải &Uacute;c mở rộng (với t&ecirc;n cũ l&agrave; Diamond Open) sẽ &aacute;p dụng đồng hồ t&iacute;nh thời gian cho từng c&uacute; đ&aacute;nh của người chơi.&nbsp;Theo đ&oacute; mỗi vận động vi&ecirc;n&nbsp;chỉ c&oacute; 40 gi&acirc;y để thực hiện&nbsp;lượt&nbsp;đ&aacute;nh của họ. Sẽ c&oacute; 1 trọng t&agrave;i đi theo từng nh&oacute;m để bấm giờ cho tất cả c&aacute;c c&uacute; đ&aacute;nh. Nếu người chơi n&agrave;o qu&aacute; 40 gi&acirc;y cho ph&eacute;p, ngay lập tức họ sẽ nhận một gậy phạt.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Olympic-Rolex-Clock.jpg?1507998711927" alt="Olympic-Rolex-Clock" /></p> <p>Austrian Open dường như l&agrave; nơi nghi&ecirc;m t&uacute;c thực hiện điều n&agrave;y. Thật ra việc giải &Uacute;c mở rộng th&iacute; điểm việc n&agrave;y trước hết muốn xem việc c&aacute;c vận động vi&ecirc;n c&oacute; đ&aacute;p ứng được những nghi&ecirc;m ngặt về tốc độ chơi, đặc biệt khi c&oacute; đồng hồ đếm thời gian ngay ph&iacute;a sau.&nbsp;Theo luật 6-7 chỉ ra rằng, một người chơi c&oacute; 40 gi&acirc;y để thực hiện một c&uacute; đ&aacute;nh khi ch&iacute;nh thức đến lượt của người đ&oacute;, gồm cả golfer ph&aacute;t b&oacute;ng đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n tee. Ở PGA TOUR, tốc độ thi đấu chuẩn &aacute;p dụng l&agrave; 60 gi&acirc;y&nbsp;cho mỗi c&uacute; đ&aacute;nh bao gồm tee shot, approach, third to a par 5, first to chip, first to putt.</p> <p>Việc &aacute;p dụng đồng hồ đếm giờ nhận được nhiều ủng hộ nhưng cũng c&oacute; nhiều &yacute; kiến tr&aacute;i chiều khi cho rằng việc n&agrave;y ảnh hưởng đến những ứng dụng v&agrave; c&ocirc;ng nghệ hiện đại về t&iacute;nh giờ đang &aacute;p dụng, bởi l&uacute;c n&agrave;y phụ thuộc v&agrave;o trọng t&agrave;i đi theo vận động vi&ecirc;n đ&oacute; đếm giời. Kh&ocirc;ng những thế việc đặt đồng hồ countback sẽ khiến golfer đ&oacute; kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều thời gian suy nghĩ v&agrave; sẽ kh&oacute; c&oacute; những đường b&oacute;ng tốt nhất.&nbsp;</p> <p>Đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải lần đầu ti&ecirc;n European Tour đặt đồng hồ t&iacute;nh giờ cho mỗi c&uacute; đ&aacute;nh đối với golfer tr&ecirc;n Tour. Tại giải ra mắt thể thức GolfSixes&nbsp;v&agrave;o th&aacute;ng Năm, 2017 cũng đ&atilde; cho lắp đặt đồng hồ đếm giờ ở một trong c&aacute;c hố đấu.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Giải golf Úc Mở Rộng 2018 sẽ sử dụng đồng hồ đếm 40 giây cho mỗi cú đánh

By GolfEdit.com

Golfer chơi như rùa bò trên sân không phải là điều gì mới mẻ, và cũng xảy ra không ít lần trên Tour thế giới. Luật cũng đã quy định về thời gian cho từng cú đánh của người chơi xong việc giám sát thật không phải dễ.

Theo tạp chí The Times of London, vào tháng 6 năm 2018, giải Úc mở rộng (với tên cũ là Diamond Open) sẽ áp dụng đồng hồ tính thời gian cho từng cú đánh của người chơi. Theo đó mỗi vận động viên chỉ có 40 giây để thực hiện lượt đánh của họ. Sẽ có 1 trọng tài đi theo từng nhóm để bấm giờ cho tất cả các cú đánh. Nếu người chơi nào quá 40 giây cho phép, ngay lập tức họ sẽ nhận một gậy phạt. 

Olympic-Rolex-Clock

Austrian Open dường như là nơi nghiêm túc thực hiện điều này. Thật ra việc giải Úc mở rộng thí điểm việc này trước hết muốn xem việc các vận động viên có đáp ứng được những nghiêm ngặt về tốc độ chơi, đặc biệt khi có đồng hồ đếm thời gian ngay phía sau. Theo luật 6-7 chỉ ra rằng, một người chơi có 40 giây để thực hiện một cú đánh khi chính thức đến lượt của người đó, gồm cả golfer phát bóng đầu tiên trên tee. Ở PGA TOUR, tốc độ thi đấu chuẩn áp dụng là 60 giây cho mỗi cú đánh bao gồm tee shot, approach, third to a par 5, first to chip, first to putt.

Việc áp dụng đồng hồ đếm giờ nhận được nhiều ủng hộ nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều khi cho rằng việc này ảnh hưởng đến những ứng dụng và công nghệ hiện đại về tính giờ đang áp dụng, bởi lúc này phụ thuộc vào trọng tài đi theo vận động viên đó đếm giời. Không những thế việc đặt đồng hồ countback sẽ khiến golfer đó không có nhiều thời gian suy nghĩ và sẽ khó có những đường bóng tốt nhất. 

Đây không phải lần đầu tiên European Tour đặt đồng hồ tính giờ cho mỗi cú đánh đối với golfer trên Tour. Tại giải ra mắt thể thức GolfSixes vào tháng Năm, 2017 cũng đã cho lắp đặt đồng hồ đếm giờ ở một trong các hố đấu.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi