<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/giai-tri-kham-pha/2382-giai-golf-uc-mo-rong-2018-se-su-dung-dong-ho-dem-40-giay-cho-moi-cu-danh.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Giải golf Úc Mở Rộng 2018 sẽ sử dụng đồng hồ đếm 40 giây cho mỗi cú đánh</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Giải golf Úc Mở Rộng 2018 sẽ sử dụng đồng hồ đếm 40 giây cho mỗi cú đánh</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Olympic-Rolex-Clock-630x360.jpg"> <figcaption>Giải golf Úc Mở Rộng 2018 sẽ sử dụng đồng hồ đếm 40 giây cho mỗi cú đánh</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfer chơi như r&ugrave;a b&ograve; tr&ecirc;n s&acirc;n kh&ocirc;ng phải l&agrave; điều g&igrave; mới mẻ, v&agrave; cũng xảy ra kh&ocirc;ng &iacute;t lần&nbsp;tr&ecirc;n Tour thế giới. Luật cũng đ&atilde; quy định về thời gian cho từng c&uacute; đ&aacute;nh của người chơi xong việc gi&aacute;m s&aacute;t thật kh&ocirc;ng phải dễ.</p></h3> </header> <p>Theo tạp ch&iacute;&nbsp;The Times of London, v&agrave;o th&aacute;ng 6 năm 2018, giải &Uacute;c mở rộng (với t&ecirc;n cũ l&agrave; Diamond Open) sẽ &aacute;p dụng đồng hồ t&iacute;nh thời gian cho từng c&uacute; đ&aacute;nh của người chơi.&nbsp;Theo đ&oacute; mỗi vận động vi&ecirc;n&nbsp;chỉ c&oacute; 40 gi&acirc;y để thực hiện&nbsp;lượt&nbsp;đ&aacute;nh của họ. Sẽ c&oacute; 1 trọng t&agrave;i đi theo từng nh&oacute;m để bấm giờ cho tất cả c&aacute;c c&uacute; đ&aacute;nh. Nếu người chơi n&agrave;o qu&aacute; 40 gi&acirc;y cho ph&eacute;p, ngay lập tức họ sẽ nhận một gậy phạt.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Olympic-Rolex-Clock.jpg?1507998711927" alt="Olympic-Rolex-Clock" /></p> <p>Austrian Open dường như l&agrave; nơi nghi&ecirc;m t&uacute;c thực hiện điều n&agrave;y. Thật ra việc giải &Uacute;c mở rộng th&iacute; điểm việc n&agrave;y trước hết muốn xem việc c&aacute;c vận động vi&ecirc;n c&oacute; đ&aacute;p ứng được những nghi&ecirc;m ngặt về tốc độ chơi, đặc biệt khi c&oacute; đồng hồ đếm thời gian ngay ph&iacute;a sau.&nbsp;Theo luật 6-7 chỉ ra rằng, một người chơi c&oacute; 40 gi&acirc;y để thực hiện một c&uacute; đ&aacute;nh khi ch&iacute;nh thức đến lượt của người đ&oacute;, gồm cả golfer ph&aacute;t b&oacute;ng đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n tee. Ở PGA TOUR, tốc độ thi đấu chuẩn &aacute;p dụng l&agrave; 60 gi&acirc;y&nbsp;cho mỗi c&uacute; đ&aacute;nh bao gồm tee shot, approach, third to a par 5, first to chip, first to putt.</p> <p>Việc &aacute;p dụng đồng hồ đếm giờ nhận được nhiều ủng hộ nhưng cũng c&oacute; nhiều &yacute; kiến tr&aacute;i chiều khi cho rằng việc n&agrave;y ảnh hưởng đến những ứng dụng v&agrave; c&ocirc;ng nghệ hiện đại về t&iacute;nh giờ đang &aacute;p dụng, bởi l&uacute;c n&agrave;y phụ thuộc v&agrave;o trọng t&agrave;i đi theo vận động vi&ecirc;n đ&oacute; đếm giời. Kh&ocirc;ng những thế việc đặt đồng hồ countback sẽ khiến golfer đ&oacute; kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều thời gian suy nghĩ v&agrave; sẽ kh&oacute; c&oacute; những đường b&oacute;ng tốt nhất.&nbsp;</p> <p>Đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải lần đầu ti&ecirc;n European Tour đặt đồng hồ t&iacute;nh giờ cho mỗi c&uacute; đ&aacute;nh đối với golfer tr&ecirc;n Tour. Tại giải ra mắt thể thức GolfSixes&nbsp;v&agrave;o th&aacute;ng Năm, 2017 cũng đ&atilde; cho lắp đặt đồng hồ đếm giờ ở một trong c&aacute;c hố đấu.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Giải golf Úc Mở Rộng 2018 sẽ sử dụng đồng hồ đếm 40 giây cho mỗi cú đánh

By GolfEdit.com - 14/10/2017

Golfer chơi như rùa bò trên sân không phải là điều gì mới mẻ, và cũng xảy ra không ít lần trên Tour thế giới. Luật cũng đã quy định về thời gian cho từng cú đánh của người chơi xong việc giám sát thật không phải dễ.

Theo tạp chí The Times of London, vào tháng 6 năm 2018, giải Úc mở rộng (với tên cũ là Diamond Open) sẽ áp dụng đồng hồ tính thời gian cho từng cú đánh của người chơi. Theo đó mỗi vận động viên chỉ có 40 giây để thực hiện lượt đánh của họ. Sẽ có 1 trọng tài đi theo từng nhóm để bấm giờ cho tất cả các cú đánh. Nếu người chơi nào quá 40 giây cho phép, ngay lập tức họ sẽ nhận một gậy phạt. 

Olympic-Rolex-Clock

Austrian Open dường như là nơi nghiêm túc thực hiện điều này. Thật ra việc giải Úc mở rộng thí điểm việc này trước hết muốn xem việc các vận động viên có đáp ứng được những nghiêm ngặt về tốc độ chơi, đặc biệt khi có đồng hồ đếm thời gian ngay phía sau. Theo luật 6-7 chỉ ra rằng, một người chơi có 40 giây để thực hiện một cú đánh khi chính thức đến lượt của người đó, gồm cả golfer phát bóng đầu tiên trên tee. Ở PGA TOUR, tốc độ thi đấu chuẩn áp dụng là 60 giây cho mỗi cú đánh bao gồm tee shot, approach, third to a par 5, first to chip, first to putt.

Việc áp dụng đồng hồ đếm giờ nhận được nhiều ủng hộ nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều khi cho rằng việc này ảnh hưởng đến những ứng dụng và công nghệ hiện đại về tính giờ đang áp dụng, bởi lúc này phụ thuộc vào trọng tài đi theo vận động viên đó đếm giời. Không những thế việc đặt đồng hồ countback sẽ khiến golfer đó không có nhiều thời gian suy nghĩ và sẽ khó có những đường bóng tốt nhất. 

Đây không phải lần đầu tiên European Tour đặt đồng hồ tính giờ cho mỗi cú đánh đối với golfer trên Tour. Tại giải ra mắt thể thức GolfSixes vào tháng Năm, 2017 cũng đã cho lắp đặt đồng hồ đếm giờ ở một trong các hố đấu.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi