<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/dung-cu-golf/1986-rory-mcilroy-ky-hop-dong-voi-taylormade.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Rory McIlroy ký hợp đồng với TaylorMade</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Rory McIlroy ký hợp đồng với TaylorMade</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/rorytaylormade-630x360.jpg"> <figcaption>Rory McIlroy ký hợp đồng với TaylorMade</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>TaylorMade ra th&ocirc;ng b&aacute;o ch&iacute;nh thức ng&agrave;y h&ocirc;m qua 9/5 rằng họ đ&atilde; đạt được thỏa thuận sử dụng gậy của h&atilde;ng với golfer 4 lần v&ocirc; địch Major - Rory McIlroy.</p> <p>&nbsp;</p></h3> </header> <p>Theo đ&oacute; Rory McIlroy đ&atilde; k&yacute; kết sử dụng d&agrave;i hạn trọn bộ gậy của Taylor Made cũng như b&oacute;ng TP5x, th&ocirc;ng tin về gi&aacute; trị hợp đồng v&agrave;o khoảng 100 triệu đ&ocirc; la với thời hạn 10 năm. &nbsp;Kể từ khi Nike Golf bị khai tử, si&ecirc;u sao 28 tuổi người Bắc Ai Len đ&atilde; thử nghiệm sử dụng nhiều loại gậy kh&aacute;c nhau của nhiều h&atilde;ng, v&agrave; cuối c&ugrave;ng anh đ&atilde; chọn TaylorMade để đảm bảo&nbsp;sự ổn định trong thi đấu v&agrave; tiếp tục chinh phục c&aacute;c danh hiệu mới.</p> <p>Rory McIlroy chia sẻ: "Tương lai nằm trong tay t&ocirc;i - đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; l&yacute; do tại sao t&ocirc;i chọn TaylorMade. T&ocirc;i đ&atilde; d&agrave;nh một thời gian d&agrave;i để sử dụng nhiều loại gậy kh&aacute;c nhau, v&agrave; t&ocirc;i chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời hơn như l&uacute;c n&agrave;y khi đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng TaylorMade".</p> <blockquote class="twitter-tweet tw-align-center" data-lang="en"> <p dir="ltr" lang="en">BREAKING: <a href="https://twitter.com/McIlroyRory">@McIlroyRory</a> announces he&#039;s signed long-term deal with <a href="https://twitter.com/TaylorMadeGolf">@TaylorMadeGolf</a>. Will play 14 clubs, golf ball and use the staff bag. <a href="https://t.co/H5raDz13CD">pic.twitter.com/H5raDz13CD</a></p> &mdash; Jonathan Wall (@jonathanrwall) <a href="https://twitter.com/jonathanrwall/status/861968747359350784">May 9, 2017</a></blockquote> <p>Đ&acirc;y l&agrave; một bước chuẩn bị kh&aacute; kỹ lưỡng của Rory trước thềm The Players Championship diễn ra tuần n&agrave;y, dưới đ&acirc;y l&agrave; chi tiết bộ gậy TaylorMade của McIlroy:</p> <p><em><strong>Gậy Driver:</strong> TaylorMade 2017 M2 driver (9.5&deg;) with Mitsubishi Kuro Kage 70 XTS shaft</em></p> <p><em><strong>Gậy gỗ:</strong>&nbsp;TaylorMade 2017 M2 Tour (13.5&deg;) with Mitsubishi Tensei CK Blue 90TX shaft, 2017 M2 Tour (19&deg;) with Fujikura Pro P95X shaft</em></p> <p><em><strong>Gậy sắt:</strong> TaylorMade P750 Proto Irons (3-4) with Project X 7.0 shafts, "Rors Proto" (5-9) with Project X 7.0 shafts</em></p> <p><em><strong>Gậy Wedges:</strong> TaylorMade Milled Grind (48&deg;, 54&deg;, 60&deg;) with Project X 6.5 shafts</em></p> <p><em><strong>B&oacute;ng:</strong>&nbsp;TaylorMade TP5x</em></p> <p>Rory McIlroy đ&atilde; sử dụng gậy DriverM2 &nbsp;tr&ecirc;n fairway ở Masters năm nay, bởi M2 gi&uacute;p anh dễ Turn Over hơn gậy gỗ. Gậy Driver M2 của Rory đưa b&oacute;ng đi với tốc độ&nbsp;181mph, 12.3&deg; độ ph&oacute;ng, tỷ lệ&nbsp;xo&aacute;y 2,119 rpm, v&agrave; đưa b&oacute;ng đi trung b&igrave;nh&nbsp;315.8-yard (338.5-yard).</p> <p>Si&ecirc;u sao 28 tuổi vừa kết h&ocirc;n với bạn g&aacute;i Eric Stoll tuần trước đang c&oacute; những bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho The Players - giải golf được coi l&agrave; giải major thứ 5, thu h&uacute;t c&aacute;c golfer h&agrave;ng đầu thế giới tham dự. Anh sẽ thi đấu c&ugrave;ng nh&oacute;m với golfer số 1 thế giới v&agrave; cũng l&agrave; golfer sử dụng gậy Taylor Made- Dustin Johnson.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/mcilroytheplayers001.jpg?1494374894018" alt="mcilroytheplayers001" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Rory McIlroy rất tự tin trong buổi họp b&aacute;o The Players Championship</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> <p>&nbsp;</p> </article> </body></html>

Rory McIlroy ký hợp đồng với TaylorMade

By GolfEdit.com

TaylorMade ra thông báo chính thức ngày hôm qua 9/5 rằng họ đã đạt được thỏa thuận sử dụng gậy của hãng với golfer 4 lần vô địch Major - Rory McIlroy.

 

Theo đó Rory McIlroy đã ký kết sử dụng dài hạn trọn bộ gậy của Taylor Made cũng như bóng TP5x, thông tin về giá trị hợp đồng vào khoảng 100 triệu đô la với thời hạn 10 năm.  Kể từ khi Nike Golf bị khai tử, siêu sao 28 tuổi người Bắc Ai Len đã thử nghiệm sử dụng nhiều loại gậy khác nhau của nhiều hãng, và cuối cùng anh đã chọn TaylorMade để đảm bảo sự ổn định trong thi đấu và tiếp tục chinh phục các danh hiệu mới.

Rory McIlroy chia sẻ: "Tương lai nằm trong tay tôi - đó chính là lý do tại sao tôi chọn TaylorMade. Tôi đã dành một thời gian dài để sử dụng nhiều loại gậy khác nhau, và tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vời hơn như lúc này khi đồng hành cùng TaylorMade".

Đây là một bước chuẩn bị khá kỹ lưỡng của Rory trước thềm The Players Championship diễn ra tuần này, dưới đây là chi tiết bộ gậy TaylorMade của McIlroy:

Gậy Driver: TaylorMade 2017 M2 driver (9.5°) with Mitsubishi Kuro Kage 70 XTS shaft

Gậy gỗ: TaylorMade 2017 M2 Tour (13.5°) with Mitsubishi Tensei CK Blue 90TX shaft, 2017 M2 Tour (19°) with Fujikura Pro P95X shaft

Gậy sắt: TaylorMade P750 Proto Irons (3-4) with Project X 7.0 shafts, "Rors Proto" (5-9) with Project X 7.0 shafts

Gậy Wedges: TaylorMade Milled Grind (48°, 54°, 60°) with Project X 6.5 shafts

Bóng: TaylorMade TP5x

Rory McIlroy đã sử dụng gậy DriverM2  trên fairway ở Masters năm nay, bởi M2 giúp anh dễ Turn Over hơn gậy gỗ. Gậy Driver M2 của Rory đưa bóng đi với tốc độ 181mph, 12.3° độ phóng, tỷ lệ xoáy 2,119 rpm, và đưa bóng đi trung bình 315.8-yard (338.5-yard).

Siêu sao 28 tuổi vừa kết hôn với bạn gái Eric Stoll tuần trước đang có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho The Players - giải golf được coi là giải major thứ 5, thu hút các golfer hàng đầu thế giới tham dự. Anh sẽ thi đấu cùng nhóm với golfer số 1 thế giới và cũng là golfer sử dụng gậy Taylor Made- Dustin Johnson.

mcilroytheplayers001

Rory McIlroy rất tự tin trong buổi họp báo The Players Championship

Golfedit.com

 

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi