<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/dung-cu-golf/1931-doi-giay-golf-cua-arnold-palmer-duoc-mua-lai-voi-gia-cao-ngat-nguong-.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Đôi giày golf của Arnold Palmer được mua lại với giá cao "ngất ngưởng'</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Đôi giày golf của Arnold Palmer được mua lại với giá cao "ngất ngưởng'</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Palmer20Shoes_1-750x450.jpg"> <figcaption>Đôi giày golf của Arnold Palmer được mua lại với giá cao "ngất ngưởng'</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker">Đôi giầy golf da màu đen được sử dụng tại The Masters 1958 của huyền thoại với biệt danh The Kind- Arnold Palmer đã được mang ra đấu giá. Ước tính ban đầu đôi giầy này sẽ được bán với giá ít nhất 15.000 đô la, nhưng thực tế con số thu về lớn không tưởng.</h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Palmer20Shoes_1.jpg" border="0" alt=""></p> <p>Theo ph&oacute;ng vi&ecirc;n c&#7911;a ESPN l&agrave; Darren Rovell, cu&#7897;c &#273;&#7845;u gi&aacute; &#273;&ocirc;i gi&agrave;y &#273;&atilde; di&#7877;n ra v&agrave; con s&#7889; thu v&#7873; h&#417;n s&#7913;c mong &#273;&#7907;i khi n&oacute; &#273;&#432;&#7907;c b&aacute;n v&#7899;i m&#7913;c gi&aacute; 66.000 &#273;&ocirc; la M&#7929;. Ryan Carey, c&#7921;u v&ocirc; &#273;&#7883;ch The Masters n&oacute;i r&#7857;ng: "B&#7841;n c&oacute; mua &#273;&#432;&#7907;c &#273;&ocirc;i gi&agrave;y n&agrave;y v&#7899;i gi&aacute; 5000 &#273;&ocirc; b&#7845;t c&#7913; l&uacute;c n&agrave;o nh&#432;ng &#7903; kho&#7843;ng 20 n&#259;m v&#7873; tr&#432;&#7899;c. Nh&#432;ng vi&#7879;c Arnold Palmer qua &#273;&#7901;i &#273;&atilde; khi&#7871;n &#273;&ocirc;i gi&agrave;y n&agrave;y tr&#7903; th&agrave;nh m&#7897;t m&oacute;n qu&agrave; v&ocirc; gi&aacute; cho nh&#7919;ng ai &#273;&#432;&#7907;c s&#7903; h&#7919;u n&oacute;."</p> <p>The Masters 1958 l&agrave; danh hi&#7879;u &#273;&#7847;u ti&ecirc;n trong 7 danh hi&#7879;u Majors c&oacute; &#273;&#432;&#7907;c c&#7911;a The King - Arnold Palmer. Khi v&ocirc; &#273;&#7883;ch gi&#7843;i &ocirc;ng nh&#7853;n &#273;&#432;&#7907;c s&#7889; ti&#7873;n 11.250 &#273;&ocirc; la khi &#273;&oacute; cho chi&#7871;c Jacket. V&#7899;i gi&aacute; 66.000 &#273;&ocirc; la cho &#273;&ocirc;i gi&agrave;y c&#7911;a huy&#7873;n tho&#7841;i Arnold Palmer, &#273;&acirc;y l&agrave; &#273;&ocirc;i gi&agrave;y cao nh&#7845;t trong l&#7883;ch s&#7917; c&#7911;a c&aacute;c v&#7853;n &#273;&#7897;ng vi&ecirc;n th&#7875; thao tr&ecirc;n th&#7871; gi&#7899;i &#273;&#432;&#7907;c &#273;em &#273;&#7845;u gi&aacute;. N&oacute; x&#7871;p sau gi&aacute; tr&#7883; &#273;&ocirc;i gi&agrave;y c&#7911;a nh&#7919;ng huy&#7873;n tho&#7841;i kh&aacute;c, nh&#432; Muhammed Ali, Michael Jordan, c&#361;ng nh&#432; Johnny Unitas.</p> <p>Tr&#432;&#7903;ng ban ph&#7909; tr&aacute;ch &#273;&#7845;u gi&aacute; di s&#7843;n Chris Ivy chia s&#7867; r&#7857;ng k&#7875; t&#7915; khi Arnold Palmer qua &#273;&#7901;i, gi&#7899;i s&#259;n l&ugrave;ng &#273;&#7891; k&#7927; ni&#7879;m li&ecirc;n quan &#273;&#7871;n &ocirc;ng t&#259;ng l&ecirc;n v&agrave; &#273;i&#7873;u n&agrave;y g&oacute;p ph&#7847;n t&#7841;o n&ecirc;n cu&#7897;c &#273;&#7845;u gi&aacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng cho &#273;&ocirc;i gi&agrave;y c&#7911;a Arnold Palmer.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Đôi giày golf của Arnold Palmer được mua lại với giá cao "ngất ngưởng'

By GolfEdit.com

Đôi giầy golf da màu đen được sử dụng tại The Masters 1958 của huyền thoại với biệt danh The Kind- Arnold Palmer đã được mang ra đấu giá. Ước tính ban đầu đôi giầy này sẽ được bán với giá ít nhất 15.000 đô la, nhưng thực tế con số thu về lớn không tưởng.

Theo phóng viên của ESPN là Darren Rovell, cuộc đấu giá đôi giày đã diễn ra và con số thu về hơn sức mong đợi khi nó được bán với mức giá 66.000 đô la Mỹ. Ryan Carey, cựu vô địch The Masters nói rằng: "Bạn có mua được đôi giày này với giá 5000 đô bất cứ lúc nào nhưng ở khoảng 20 năm về trước. Nhưng việc Arnold Palmer qua đời đã khiến đôi giày này trở thành một món quà vô giá cho những ai được sở hữu nó."

The Masters 1958 là danh hiệu đầu tiên trong 7 danh hiệu Majors có được của The King - Arnold Palmer. Khi vô địch giải ông nhận được số tiền 11.250 đô la khi đó cho chiếc Jacket. Với giá 66.000 đô la cho đôi giày của huyền thoại Arnold Palmer, đây là đôi giày cao nhất trong lịch sử của các vận động viên thể thao trên thế giới được đem đấu giá. Nó xếp sau giá trị đôi giày của những huyền thoại khác, như Muhammed Ali, Michael Jordan, cũng như Johnny Unitas.

Trưởng ban phụ trách đấu giá di sản Chris Ivy chia sẻ rằng kể từ khi Arnold Palmer qua đời, giới săn lùng đồ kỷ niệm liên quan đến ông tăng lên và điều này góp phần tạo nên cuộc đấu giá thành công cho đôi giày của Arnold Palmer. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi